25. 2. 2020  23:48 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inteligentný rýchlostný servopohon so SMPM
Autor: Ing. Mário Hodas
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inteligentný rýchlostný servopohon so SMPM
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou inteligentného rýchlostného servopohonu so SMPM. Použité sú dostupné technické prostriedky, menič---motor---mikropočítač IBM-PC s meracou kartou. Najprv je spracovaný matematický model SMPM, ku ktorému je následne navrhnutá stratégia riadenia pre generátor momentu motora. Následne sú navrhnuté štruktúry regulátorov rýchlosti a nastavenie ich parametrov je vykonané metódou rozmiestňovania pólov. V rámci doplnenia inteligencie k servopohonu sú navrhnuté metódy zlepšenia dôležitých parametrov a na polohovom servosystéme zahŕňajúcom základný PI regulátor rýchlosti následne ich prínos aj overený meraním na reálnom servosystéme. Samotné regulátory rýchlosti sú nakoniec overené simuláciou aj meraním. K reálnemu servosystému je spracovaná technická dokumentácia, umožňujúca využiť servosystém vo výučbe.
Kľúčové slová:servosystém, synchrónny motor, inteligentný servopohon

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene