17. 1. 2020  16:31 Nataša
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Inteligentný rýchlostný servopohon so SMPM
Autor: Ing. Mário Hodas
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Oponent:Ing. Martin Jarčuška, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Inteligentný rýchlostný servopohon so SMPM
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou inteligentného rýchlostného servopohonu so SMPM. Použité sú dostupné technické prostriedky, menič---motor---mikropočítač IBM-PC s meracou kartou. Najprv je spracovaný matematický model SMPM, ku ktorému je následne navrhnutá stratégia riadenia pre generátor momentu motora. Následne sú navrhnuté štruktúry regulátorov rýchlosti a nastavenie ich parametrov je vykonané metódou rozmiestňovania pólov. V rámci doplnenia inteligencie k servopohonu sú navrhnuté metódy zlepšenia dôležitých parametrov a na polohovom servosystéme zahŕňajúcom základný PI regulátor rýchlosti následne ich prínos aj overený meraním na reálnom servosystéme. Samotné regulátory rýchlosti sú nakoniec overené simuláciou aj meraním. K reálnemu servosystému je spracovaná technická dokumentácia, umožňujúca využiť servosystém vo výučbe.
Klíčová slova:servosystém, synchrónny motor, inteligentný servopohon

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně