24. 10. 2020  23:28 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikačné číslo: 4934
Univerzitný e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

     
     
     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Príspevok k metódam a algoritmom riadenia jednosmerných servopohonov
Autor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Príspevok k metódam a algoritmom riadenia jednosmerných servopohonov
Abstrakt:
Dizertačná práca má jeden z hlavných cieľov návrh, modifikáciu a aplikáciu tak konvenčných ako aj moderných štruktúr a metód automatického riadenia pre servopohony. Na základe analýzy existujúcich metód automatického riadenia je v práci navrhované ich zovšeobecnenie, modifikácia a vhodnosť pre riadenie rýchlostných servopohonov. Autor práce aplikoval, rozšíril a otestoval konvenčné metódy automatického riadenia založené na analytických a experimentálnych matematických modeloch servopohonov. Z moderných metód automatického riadenia využil a modifikoval predovšetkým metódy inverznej dynamiky a metódy založené na umiestnení pólov uzavretého obvodu. Pre overenie štruktúr a metód automatického riadenia bolo autorom vytvorené modelovacie, simulačné a testovacie pracovisko s reálnym fyzikálnym modelom. Na základe grafických a numerických a simulačných výsledkov sa ukázalo, že štruktúra riadenia Master Slave s predkorekciou predstavuje optimálnu a vhodnú štruktúru riadenia rýchlostného servopohonu zaručujúcu vysokú kvalitu, stabilitu a robustnosť. Pre kompenzáciu vplyvu poruchy -- momentu záťaže bol autorom úspešné navrhnutý a overený Luenbergerov pozorovateľ. Zovšeobecnenie výsledkov a ich použiteľnosť pre riadenie rýchlostných servopohonov bolo realizované na základe a v súčinnosti s autorom vytvoreným podporným programovým systémom ServoSim, ktorý predstavuje jeden z dôležitých a ďalších prínosov autora k rozvoju a využití metód automatického riadenia a využíva sa vo výskumnej a edukačnej oblasti na Ústave riadenia a priemyselnej informatiky v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.
Kľúčové slová:Metódy automatického riadenia, Servopohony, Naslinova metóda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene