Nov 14, 2019   11:02 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Identification number: 4938
University e-mail: danica.rosinova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Bachúriková
Počítačová podpora hodnotenia kvality zvarov prostredníctvom single-board počítačov
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Balko
Návrh robustného MIMO PID regulátora pre bubnový kotol
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Balko
Návrh robustného PID regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Peter Balko
Robustné riadenie nelineárnych mechatronických systémov
July 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Balko
Robustné riadenie nelineárnych mechatronických systémov
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Bartalová
Modelovanie a riadenie laboratórneho procesu magnetickej levitácie
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Czinege
Evolučná optimalizačná metóda PSO: analýza a využitie
May 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Češeková
Riadenie laboratórnych udalostných systémov
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Dibala
Riadenie ustálených stavov zložitého systému metódou ISOPE
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Galandák
Počítačová podpora komunikácie a ovládania mechatronických systémov pomocou mikrokontrolérov
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Griač
Robustné štruktúrované riadenie mnohorozmerného systému
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Grznár
Riadenie jednoduchého dynamického systému
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Grznár
Robustné riadenie laboratórneho hydraulického systému
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Hájos
Riadenie jednoduchého dynamického systému
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ivan Holič, PhD.
Robustné riadenie dynamických systémov
August 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Jesenko
Aplikácia optimalizačných metód v robustnom riadení
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Zuzana Képešiová
Monitoring and control of mechatronic systems using digital twin and mixed reality
May 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Ľubomíra Kľučárová
Návrh regulátorov pre systém štyroch nádrži
May 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Ľubomíra Kľučárová
Robustné riadenie viacrozmerného systému
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Knébl
Controller design for ABS laboratory model
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Knébl
Využitie laboratórneho modelu pásového dopravníka vo výučbe
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Attila Lelkes
Modelling and Control of Vehicle Subsystems in Matlab
May 2020Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Roman Leskovský
Moderné metódy ovládania a diagnostiky mechatronických zariadení s využitím IoT a zmiešanej reality
May 2021Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Macura
Optimalizačné úlohy v riadení
May 2010Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Macura
Využitie gradientových optimalizačných metód v moderných metódach riadenia
May 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Madola
Modelovanie a riadenie jednoduchého dynamického procesu
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Madola
Robustné riadenie viacrozmerného systému
May 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Májek
Laboratórny model robotického ramena a jeho pedagogické využitie
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Markech
Návrh diskrétneho robustného regulátora pre MIMO systém
December 2007Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Medvedz
Programový systém pre vybrané optimalizačné metódy
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Mesiarkin
Optimálne riadenie ustálených stavov zložitých systémov
December 2007Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Meščan
Decentralizované riadenie viacrozmerného systému
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Meščan
Modelovanie a riadenie jednoduchého dynamického procesu
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Michálik
Návrh robustného PID regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Attila Nagy
Modelling and Control of Vehicle Subsystems in Matlab
May 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Nagy
Návrh riadenia pre aktívny tlmič
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriama Nižnanská
Aplikácia na editovanie a softvérovú podporu hybridných Petriho sietí
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Ormandík
Riadenie dynamických systémov s dopravným oneskorením
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Ormandík
Riadenie systému s dopravným oneskorením
May 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrej Pápy
Optimalizácia riadenia dopravných križovatiek
May 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Pintér
Optimalizácia ustálených stavov zložitého dynamického systému
May 2009Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Sméja
Optimalizácia riadenia križovatiek
May 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Straňák
Modeling and control of laboratory tower crane
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Stromko
Optimalizácia energetických tokov v kombinovaných zdrojoch pre elektromobily
May 2021Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Svetozár Synak
Fuzzy Control of Laboratory ABS system
May 2020Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Šimčák
Využitie laboratórneho modelu ABS pre výučbu modelovania a riadenia
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Šipoš
Aplikácia optimalizačných metód v riadení
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Valach, PhD.
Robustné riadenie lineárnych systémov s prepínaním
January 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Valach, PhD.
Robustné riadenie lineárnych systémov s prepínaním
September 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Varga
Návrh robustného regulátora pre MIMO systém (inverzné kyvadlo)
May 2009Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Varga
Návrh robustného regulátora pre model inverzného kyvadla
May 2007Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Verkin
Návrh regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress