23. 9. 2020  18:53 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Identifikačné číslo: 4938
Univerzitný e-mail: danica.rosinova [at] stuba.sk
 
 

                    
Orgány
     
Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Mária Bachúriková
Počítačová podpora hodnotenia kvality zvarov prostredníctvom single-board počítačov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Balko
Návrh robustného MIMO PID regulátora pre bubnový kotol
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Balko
Návrh robustného PID regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Peter Balko
Robustné riadenie nelineárnych mechatronických systémov
júl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Balko
Robustné riadenie nelineárnych mechatronických systémov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Bartalová
Modelovanie a riadenie laboratórneho procesu magnetickej levitácie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Beňušková
Tempomat pre elektrické vozidlo: modelovanie a riadenie
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Adam Bodorík
Robustné riadenie polohy satelitu
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zoltán Czinege
Evolučná optimalizačná metóda PSO: analýza a využitie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Alžbeta Češeková
Riadenie laboratórnych udalostných systémov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Dibala, PhD.
Riadenie ustálených stavov zložitého systému metódou ISOPE
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Galandák
Počítačová podpora komunikácie a ovládania mechatronických systémov pomocou mikrokontrolérov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Griač
Robustné štruktúrované riadenie mnohorozmerného systému
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Grznár
Riadenie jednoduchého dynamického systému
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ján Grznár
Robustné riadenie laboratórneho hydraulického systému
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristián Hájos
Riadenie jednoduchého dynamického systému
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Denis Hatvany
Modelovanie a simulácia mechatronického systému v prostredí Simscape
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ivan Holič, PhD.
Robustné riadenie dynamických systémov
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Šimon Hupčík
ABS systém: modelovanie a riadenie
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Karol Jesenko
Aplikácia optimalizačných metód v robustnom riadení
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mgr. Ľubomíra Kľučárová
Návrh regulátorov pre systém štyroch nádrži
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Ľubomíra Kľučárová
Robustné riadenie viacrozmerného systému
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Knébl
Návrh riadenia pre laboratórny ABS model
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Knébl
Využitie laboratórneho modelu pásového dopravníka vo výučbe
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Róbert Kubjatko
Optimalizácia plánovania projektu
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Attila Lelkes
Modelovanie a riadenie dynamiky vozidla v Matlabe
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Roman Leskovský
Moderné metódy ovládania a diagnostiky mechatronických zariadení s využitím IoT a zmiešanej reality
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vladimír Macura
Optimalizačné úlohy v riadení
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Vladimír Macura
Využitie gradientových optimalizačných metód v moderných metódach riadenia
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Madola
Modelovanie a riadenie jednoduchého dynamického procesu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Madola
Robustné riadenie viacrozmerného systému
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Májek
Laboratórny model robotického ramena a jeho pedagogické využitie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Markech
Návrh diskrétneho robustného regulátora pre MIMO systém
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Medvedz
Programový systém pre vybrané optimalizačné metódy
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jozef Mesiarkin
Optimálne riadenie ustálených stavov zložitých systémov
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Meščan
Decentralizované riadenie viacrozmerného systému
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matúš Meščan
Modelovanie a riadenie jednoduchého dynamického procesu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Michálik
Návrh robustného PID regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Attila Nagy
Modelovanie a riadenie hnacieho podsystému elektrického vozidla v Matlabe
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Nagy
Návrh riadenia pre aktívny tlmič
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jozef Neuschl
Optimalizácia plánovania projektu
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miriama Nižnanská
Aplikácia na editovanie a softvérovú podporu hybridných Petriho sietí
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Ormandík
Riadenie dynamických systémov s dopravným oneskorením
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Ormandík
Riadenie systému s dopravným oneskorením
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Andrej Pápy
Optimalizácia riadenia dopravných križovatiek
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Pintér
Optimalizácia ustálených stavov zložitého dynamického systému
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Sméja
Optimalizácia riadenia križovatiek
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Straňák
Modelovanie a riadenie laboratórneho žeriava
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Michal Stromko
Optimalizácia energetických tokov v kombinovaných zdrojoch pre elektromobily
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Svetozár Synak
Fuzzy riadenie pre laboratórny ABS model
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vladimír Šimčák
Využitie laboratórneho modelu ABS pre výučbu modelovania a riadenia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Karol Šipoš
Aplikácia optimalizačných metód v riadení
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Peter Valach, PhD.
Robustné riadenie lineárnych systémov s prepínaním
január 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Valach, PhD.
Robustné riadenie lineárnych systémov s prepínaním
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Varga
Návrh robustného regulátora pre MIMO systém (inverzné kyvadlo)
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Varga
Návrh robustného regulátora pre model inverzného kyvadla
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Verkin
Návrh regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná