19. 10. 2019  15:12 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Identifikačné číslo: 4938
Univerzitný e-mail: danica.rosinova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
 
Externá spolupracovníčka - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Bachúriková
Počítačová podpora hodnotenia kvality zvarov prostredníctvom single-board počítačov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Balko
Návrh robustného MIMO PID regulátora pre bubnový kotol
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Balko
Návrh robustného PID regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Balko
Robustné riadenie nelineárnych mechatronických systémov
júl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Balko
Robustné riadenie nelineárnych mechatronických systémov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Bartalová
Modelovanie a riadenie laboratórneho procesu magnetickej levitácie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zoltán Czinege
Evolučná optimalizačná metóda PSO: analýza a využitie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Češeková
Riadenie laboratórnych udalostných systémov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Dibala
Riadenie ustálených stavov zložitého systému metódou ISOPE
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Galandák
Počítačová podpora komunikácie a ovládania mechatronických systémov pomocou mikrokontrolérov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Griač
Robustné štruktúrované riadenie mnohorozmerného systému
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Grznár
Riadenie jednoduchého dynamického systému
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Grznár
Robustné riadenie laboratórneho hydraulického systému
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristián Hájos
Riadenie jednoduchého dynamického systému
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ivan Holič, PhD.
Robustné riadenie dynamických systémov
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Jesenko
Aplikácia optimalizačných metód v robustnom riadení
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Zuzana Képešiová
Monitorovanie a riadenie mechatronických systémov s využitím digitálneho dvojčaťa a zmiešanej reality
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mgr. Ľubomíra Kľučárová
Návrh regulátorov pre systém štyroch nádrži
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Ľubomíra Kľučárová
Robustné riadenie viacrozmerného systému
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Knébl
Návrh riadenia pre laboratórny ABS model
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Knébl
Využitie laboratórneho modelu pásového dopravníka vo výučbe
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Attila Lelkes
Modelovanie a riadenie podsystémov vozidla v Matlabe
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Roman Leskovský
Moderné metódy ovládania a diagnostiky mechatronických zariadení s využitím IoT a zmiešanej reality
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Macura
Optimalizačné úlohy v riadení
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimír Macura
Využitie gradientových optimalizačných metód v moderných metódach riadenia
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Madola
Modelovanie a riadenie jednoduchého dynamického procesu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Madola
Robustné riadenie viacrozmerného systému
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Májek
Laboratórny model robotického ramena a jeho pedagogické využitie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Markech
Návrh diskrétneho robustného regulátora pre MIMO systém
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Medvedz
Programový systém pre vybrané optimalizačné metódy
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Mesiarkin
Optimálne riadenie ustálených stavov zložitých systémov
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Meščan
Decentralizované riadenie viacrozmerného systému
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Meščan
Modelovanie a riadenie jednoduchého dynamického procesu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Michálik
Návrh robustného PID regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Attila Nagy
Modelovanie a riadenie podsystémov vozidla v Matlabe
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Nagy
Návrh riadenia pre aktívny tlmič
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Nižnanská
Aplikácia na editovanie a softvérovú podporu hybridných Petriho sietí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Ormandík
Riadenie dynamických systémov s dopravným oneskorením
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Ormandík
Riadenie systému s dopravným oneskorením
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrej Pápy
Optimalizácia riadenia dopravných križovatiek
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Pintér
Optimalizácia ustálených stavov zložitého dynamického systému
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Sméja
Optimalizácia riadenia križovatiek
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Straňák
Modelovanie a riadenie laboratórneho žeriava
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Stromko
Optimalizácia energetických tokov v kombinovaných zdrojoch pre elektromobily
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Svetozár Synak
Fuzzy riadenie pre laboratórny ABS systém
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Šimčák
Využitie laboratórneho modelu ABS pre výučbu modelovania a riadenia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Šipoš
Aplikácia optimalizačných metód v riadení
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Valach, PhD.
Robustné riadenie lineárnych systémov s prepínaním
január 2016Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Valach, PhD.
Robustné riadenie lineárnych systémov s prepínaním
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Varga
Návrh robustného regulátora pre MIMO systém (inverzné kyvadlo)
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Varga
Návrh robustného regulátora pre model inverzného kyvadla
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Verkin
Návrh regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná