Aug 8, 2020   4:05 p.m. Oskar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Identification number: 4939
University e-mail: alena.kozakova [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     Lesson
     
          
Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Adamčoková
Návrh IMC regulátora
May 2011
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Antal
Laboratory Tower Crane Control
May 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Beňo
Návrh PID regulátora vo frekvenčnej oblasti
May 2013
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Beňo
Návrh riadenia bubnového kotla
May 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Briš
Využitie formalizmov Petriho sietí v riadení laboratórnych systémov
May 2016
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Bulko
Návrh LQ PID regulátora
May 2007
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Bulko
Návrh prediktívneho riadenia pre laboratórny systém
May 2009
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Márton Csiba
Ultimate Robot Kit-Blue for Control Education
May 2016Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Čalfa
Dynamické programovanie
May 2006
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Čalfa
Riešenie TSP problému pomocou umelých neurónových sietí
May 2009
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Romana Čápková
Robustné riadenie mechatronických systémov
May 2020
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bc. Pavol Češek
Riadenie DEDS pomocou mikrokontrolérov s využitím Petriho sietí
May 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Drapák
Prediktívne riadenie glykémie
May 2011Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Máté Elek
Mechatronic system for supercharging of petrol engine
June 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Falat
Programmable management of ignition engine
May 2018
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Gašparík
Optimálne riadenie manipulátora
May 2007
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristián Hájos
Návrh LQG/LTR regulátora pre laboratórny proces
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hlavatý
Laboratórny ABS systém pre štvrtinový model vozidla
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Hlavatý
Návrh regulátora rýchlosti vozidla
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Michal Hlavatý
Prediktívne metódy riadenia nelineárnych mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
May 2020
Displaying the final thesis
21.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Huba
Navigácia a riadenie autonómneho lietajúceho zariadenia
September 2014
Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Hutta
2DOF PID controller
June 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Peter Karas
Hybridné prediktívne metódy riadenia na báze fuzzy-neuro prístupov
May 2018
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Kmeť
Návrh decentralizovaného regulátora so zaručenou kvalitou regulácie
May 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Kmeť
Návrh decentralizovaného regulátora vo frekvenčnej oblasti
May 2009
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Róbert Krasňanský, PhD.
Hybrid Control Structures of Complex Mechatronic Systems
January 2016Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Róbert Krasňanský, PhD.
Hybridné systémy a štruktúry riadenia mechatronických systémov
September 2014
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Kučera, PhD.
Tvorba web stránky v redakčnom systéme Joomla!
May 2011
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavena Machyniaková
Návrh decentralizovaného regulátora pre laboratórny proces
May 2013
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Markovič
Návrh decentralizovaného regulátora pre tepelný systém
May 2013
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslav Matoušek
Analýza kvality decentralizovaného riadenia vo frekvenčnej oblasti
December 2007
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Michlík
Využitie genetického algoritmu na návrh decentralizovaného regulátora
May 2009
Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Miriama Nižnanská
Modelovanie a riadenie hybridných systémov s využitím Petriho sietí vyšších úrovní
May 2019
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Očadlík
Návrh autopilota v stavovom priestore
May 2010
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Očadlík
Návrh diskrétneho LQG regulátora
May 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Viktor Okoličányi
Návrh robustného regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
May 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Ondrejka
Laboratórny model mDrawBot
May 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ondrejka
Modelling and Control of a Laboratory Plant
May 2018
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Paučo
Modelovanie automatizovaných skladových systémov pomocou Petriho sietí
May 2015
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Pituch
Návrh LQR/LTR regulátora
May 2012
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Prichocká
Využitie neurónových sietí na hodnotenie kvality zvarov
May 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Balázs Sebő
Adaptive Cruise Control Design
May 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Balázs Sebő
Návrh tempomatu
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Serbinová
Návrh decentraizovaného regulátora vo frekvenčnej oblasti
May 2009Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Serbinová
Návrh diskrétneho decentralizovaného regulátora vo frekvenčnej oblasti
May 2011
Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ján Suchý
Fuzzy control of mechatronic systems
May 2021
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Šály
Modernizácia riadiaceho systému karuselového baliaceho stroja
May 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Šály
Tvorba počítačovej hry pre diagnostické účely
May 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adam Šćevko
Control of a thermal system
May 2021
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alexander Šille
Návrh robustného decentralizovaného PID regulátora
May 2007Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Tar
Prediktívne riadenie jednoduchého mechatronického systému
May 2015
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Timoranský
Návrh regulátora brzdenia
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress