26. 1. 2020  0:11 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Hanko, PhD.
Identifikační číslo: 49405
Univerzitní e-mail: martin.hanko [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bytový komplex Jégého alej v Bratislave
Autor: Ing. Martin Hanko, PhD.
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Mária Búciová, PhD.
Oponent:Ing. Alexander Gron, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový komplex Jégého alej v Bratislave
Abstrakt:V diplomovej práci som vypracoval stavebno-technologický projekt bytového komplexu Jégého alej v Bratislave. Navrhol som zariadenie staveniska a vypracoval som výkresovú dokumentáciu pre hrubú spodnú a vrchnú stavbu. Navrhol som tri varianty montážnych prostriedkov a z nich som pre projekt zvolil ten najvýhodnejší. Nasadenie pracovníkov a stavebnej mechanizácie som riešil v časovom pláne, ktorý som vypracoval v programe MS Project. Venoval som sa aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia. V mojej práci som sa venoval vzniku radónu, vplyvu radónu na zdravie človeka, spôsobom prenikania do stavebných objektov. Prácu som zameral na ochranu nových stavieb proti prenikaniu radónu z podložia. Navrhol som opatrenia podľa STN 73 0601 na objekt obytného komplexu Jégého alej. Podľa normy som dimenzoval a posudzoval vhodnosť izolácie. Venoval som sa aj vybraným častiam technologického predpisu pri vyhotovení izolácie proti radónu.
Klíčová slova:bytový komplex, zariadenie staveniska, podložie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně