26. 1. 2020  2:32 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Martin Hanko, PhD.
Identifikační číslo: 49405
Univerzitní e-mail: martin.hanko [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Stáže     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Zefektívnenie údržby stavebných konštrukcií budov v systéme FM
Autor: Ing. Martin Hanko, PhD.
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Oponent 1:Ing. Milan Plevák, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Alena Tichá, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zefektívnenie údržby stavebných konštrukcií budov v systéme FM
Abstrakt:V dizertačnej práci sme analyzovali súčasný stav problematiky údržby stavebných konštrukcií budov na Slovensku a v zahraničí. Z analýzy vyplynulo, že v projektovej fáze investičného procesu sa údržbe stavebných konštrukcií budov nevenuje dostatočná pozornosť a absentuje vhodná metodika, ktorá by sa dala začleniť do procesu BIM. Podľa spracovanej analýzy sme stanovili cieľ a to vypracovanie metodiky, ktorá sa stane podkladom pri rozhodovacom procese o výbere materiálového riešenia stavebných konštrukcií. Práve to má vplyv na rôzne činnosti údržby, ktoré určujú budúce prevádzkové náklady budovy. Určujúcimi faktormi pri výbere sú v metodike určené ekonomické ukazovatele: investičných nákladov, nákladov na údržbu a nákladov na vykurovanie. Navrhnutú metodiku sme aplikovali na vybranej Administratívnej budove pre 3 varianty materiálového riešenia obvodovej konštrukcie. Rozšírením množiny variantov môže metodika slúžiť pre vypracovanie databázy ukazovateľov vybraných nákladov životného cyklu, ktoré by sa začlenili do technológie BIM.
Klíčová slova:údržba, stavebná konštrukcia, budova

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně