Sep 24, 2020   12:23 p.m. Ľuboš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Identification number: 4940
University e-mail: peter.hubinsky [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
 

Contacts          Projects          
Bodies     Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Bago
Návrh implementácie technológie ABS a ASR v pohonoch mobilných robotov
May 2013
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Bachratý, PhD.
Distribuovaná modulárna multi-robotická platforma
September 2012Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Barkóczi
Využite humanoidného robota ako recepčného
May 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Péter Bartos
Návrh algoritmu tvarovania trajektórie pre zabezpečenie eliminácie reziduálnych kmitov
December 2008Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Beleš
Riadenie rezačky polystyrénu s odporovým drôtom
May 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Beleš
Riadenie rezačky 3D polystyrénu s odporovým drôtom
May 2017
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Benčič
Riadenie pohybu otvorených nádob s kvapalinou
May 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Benčič
Tlmenie kmitov bremena vežového žeriava
May 2013
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Boris Benedikovič
Ladiace informácie a ich konverzia
May 2013
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Benedikovič
Porovnavanie a efektívne vyhľadávanie podobných binárnych súborov
May 2010
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Juraj Bezák
Object Location Identification by Processing the Bitmap Image of the Scene in Which It Is Located
May 2019Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Bojda
Riadenie pohybu podvozku mobilného robota so všesmerovými kolesami
May 2013
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Brandys
Riadenie pohybu nádoby s kvapalinou
May 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Čík
Protikolízny systém udržiavania bezpečnej vzdialenosti pred vozidlom
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Marek Čorňák
Interface for controlling the robot with operator gestures
May 2023
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaromír Čukan
Riadenie pohybu podvozku mobilného robota so všesmerovými kolesami
May 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Branislav Dlugoš
Riadenie pohybu podvozku mobilného robota so všesmerovými kolesami
May 2015
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Dlugoš
Riadenie pohybu redundantného všesmerového podvozku
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Khanh Duong Quang, PhD.
Riadenie pohybu viacosových kmitavých mechatronických systémov
August 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Khanh Duong Quang, PhD.
Vizualizácia algoritmov riadenia pohybu mobilného robota
May 2009Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Duraj
Návrh riadenia robotického ramena
May 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Duraj
Riešenie kinematických úloh pre riadenie ramena priemyselného robota
May 2017Displaying the final thesis
23.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marek Ďurka
Riadenie pohybu mobilného robota na báze informácií z inerciálnych snímačov
May 2013Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Fejková
Home security system
May 2020
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Fejková
Model antiblokovacieho systému v automobile
May 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Fojtík
Algoritmy sledovania operátora osobným robotom
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Fojtík
Transportný robot pre sledovanie operátora
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jakub Fornádeľ
Analýza frekvenčných vlastností pružného mechanického systému
May 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Fornádeľ
Metóda potlačenia kmitov rezacieho stola
May 2016
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Gašparovski
Návrh riadenia guľového robota
May 2015
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Gažo, PhD.
Návrh riadenia radiálneho magnetického ložiska
June 2012
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Grech
Zber a vyhodnotenie údajov z MEMS snímačov
May 2012Displaying the final thesis
33.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lukáš Hasprún
Microwave radar distance measurement
June 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Peter Häuptle, PhD.
Advanced Control of Servomechanism with Flexible Gear-box.
September 2011
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Hlavatý
Skupinové riadenie mobilného robota
December 2008
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Hlavatý
Skupinové riadenie mobilného robota
May 2007
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Horváth
Design of small satellite satellite orientation using coils
June 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Hudek
Návrh riadenia osobného mobilného robota
May 2010Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ivan Hujsi
Metódy určenia polohy robota pomocou vizuálneho systému
December 2015
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ivan Hujsi
Metódy určenia polohy robota pomocou vizuálneho systému
September 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Implementácia algoritmov na predikciu bodu zastavenia bremena portálového žeriavu pri aplikácii online metód tvarovania riadiacich signálov
May 2008
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Riadenie slabo tlmených dynamických systémov
May 2017
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Riadenie slabo tlmených dynamických systémov
August 2013
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Vizualizácia metódy predikcie bodu zastavenia bremena žeriava
May 2010Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Jamrich
Modelovanie portálového žeriava v prostredí Microsoft Robotics Studio
May 2010
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Jamrich
Model portálového žeriava v prostredí Microsoft Robotics Studio
May 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboslav Janíček
Koordinácia pohybu mobilného robota v rámci skupiny robotov v outdoor prostredí s prekážkami
May 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Jánošík
Deobfuskácia skriptov v jazyku Autoit
May 2010
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Jánošík
Sledovanie sieťového správania programov
May 2012Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Jasenovec
Návrh riadenia osobného mobilného robota
May 2007Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Karas
Human Face Following by Robot Arm End Effector
May 2018Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Karas
Určenie vzdialenosti a polohy tváre človeka v obrazovej scéne
May 2016Displaying the final thesis
53.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Juraj Knaust
Návrh riadenia dopravného pása
May 2009
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Kolárik
Riadenie pohybu otočného žeriava
May 2014
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Kolárik
Tlmenie kmitov bremena otočného žeriava
May 2011
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jana Korcová
Pokročilé metódy automatickej výstupnej kontroly kvality
May 2019
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Korec
Riadenie pohybu RC auta pomocou snímačov
May 2016
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Kormoš
Vizualizácia algoritmov na elimináciu reziduálnych kmitov
May 2010
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivan Kormoš
Webová prezentácia o vývoji robotiky na bývalej Katedre automatizácie a regulácie
May 2008
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kováčik
Haptické riadenie mobilného transportného robota
May 2011
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kováčik
Návrh silovomomentového ovládania transportného mobilného robota
May 2007
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Kováč
Deobfuskácia kódu v jazyku Javascript
May 2011Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Andrej Kozák
Pokročilé metódy navigácie mobilných robotov
September 2014
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Martin Kulík
Design of Haptic Controller for Driving the Mobile Robot
May 2019
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Kurilla, PhD.
Použitie 3D akcelerometra na identifikáciu vlastnej frekvencie kmitov bremena portálového žeriava
May 2012
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Kurilla, PhD.
Použitie 3D akcelerometra na snímanie výchylky bremena portálového žeriava
May 2010
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Jozef Kurilla, PhD.
Riadenie vnútorného prostredia budovy s obmedzeniami
August 2017
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Kušnier
Vizualizácia modelu mobilného robota s využitím technológie PhysX
May 2010
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Kušnier
Webová prezentácia o vývoji robotiky na území Slovenska
May 2008
Displaying the final thesis
70.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martin Lackovič
Sandboxing v prostredí MS Windows
May 2012
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Leskovský
Identifikácia vzdialenosti robota od grafickej značky
May 2016
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Lietavec
Model guľového robota
May 2015
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavol Liška
Modifikácia algoritmu generovania dráhy dvojosového mechanizmu pre zamedzenie vybudenia kmitov koncového člena
May 2009
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Liška
Modifikácia algoritmu generovania dráhy dvojosového mechanizmu pre zamedzenie vybudenia kmitov koncového mechanizmu
May 2007
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Ližičiar
Návrh implementácie technológie ABS a ASR v pohonoch mobilných robotov
May 2013Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Ližičiar
Určenie polohy mobilných robotov vo formácii
May 2015Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Makas
Vytvorenie riadenia servo-pneumatického pohonu pre externú os robota
May 2016
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Martiš
Identifikácia polohy predmetu pomocou spracovania bitmapového obrazu scény, v ktorej sa nachádza
May 2016
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Masár
Návrh a implementácia riadiaceho algoritmu haptického simulátora
May 2008
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Mátis
Design of autonomous mobile robot
May 2019
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Maťuga, PhD.
Control of oscillatory mechanical system
October 2019
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Maťuga, PhD.
Zber a vyhodnotenie údajov z bezdrôtovo pripojených snímačov
May 2012
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Miklošík
Návrh riadenia bezpilotného padáka
May 2013Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Milo
Použitie inerciálnych snímačov pri sledovaní tvaru transportného potrubia
May 2014
Displaying the final thesis
85.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Martin Moskal
Identification of Distance from Graphic Mark
May 2018
Displaying the final thesis
86.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Maroš Mudrák
Pokročilé metódy virtuálneho modelovania a simulácie robotických liniek
August 2017
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zdenko Ladislav Nagy
Measurement of Underwater Robot Position
May 2018Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Ocharovich
Control of automated greenhouse
May 2019Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Ondrášik
Snímanie a spracovanie EEG signálov mozgu pre účely využitia v systémoch HMI
May 2017
Displaying the final thesis
90.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Marek Országh
Potlačenie oscilácií mechatronického systému s využitím MEMS snímačov.
August 2015Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Palkovič, PhD.
Návrh ovládania vozíka s kyvadlom
May 2007
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Palkovič, PhD.
Návrh riadenia portálového žeriava
May 2009
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Palkovič, PhD.
Využitie inerciálnych snímačov pri riadení žeriava
August 2014Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Papaj
Koordinácia pohybu mobilného robota v rámci skupiny robotov v indoor prostredí s prekážkami
May 2013
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Pásztó, PhD.
Navigácia mobilného robota vizuálnym systémom
August 2012
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Pásztó, PhD.
Riadenie mobilného robota s vizuálnym systémom
May 2009
Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Polák
Mobile robot control using brain EEG signals
May 2020
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Thomas Pospiech, PhD.
Optimalizované metódy riadenia mechatronických systémov
September 2009
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Púček
CAN komunikácia s robotickým ramenom
May 2014
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adam Rakús
Model dvojkolesového mobilného robota v prostredí Microsoft Robotics Studio
May 2013Displaying the final thesis
101.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Dávid Rau
Pokročilé riadenie synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi
May 2017
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Rodina, PhD.
Aplikácia inerciálnych snímačov pre riadenie mobilných robotických platforiem
August 2012
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Rodina, PhD.
Návrh riadenia gyroskopického stabilizovaného robotického podvozku
May 2009
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ruman
Vytvorenie riadenia servo-pneumatického pohonu pre externú os robota
May 2016Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Gabriel Ryšavý
Riadenie polohy portálového žeriavu
December 2007
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Senko
Modelovanie dvojkolesového podvozku v nástroji Blender
May 2012Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Sobolčiak
Využitie MEMS akcelerometra pre riadenie rýchlosti modelu automobilu
May 2010
Displaying the final thesis
108.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Ivan Sokol
Design and implementation of algorithms to reduce the amount of data transmitted by devices involved in the Internet of Things
May 2021Displaying the final thesis
109.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Jaromír Stanko
Moderné metódy autonómneho riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov
May 2021
Displaying the final thesis
110.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Stehlík
Návrh a riadenie presného polohovacieho systému
May 2016
Displaying the final thesis
111.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martin Stopka
Sandboxing na platforme Android
May 2013
Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Šedivý
Lokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredí
May 2017Displaying the final thesis
113.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Karol Školár
Algoritmy sledovania operátora osobným robotom
May 2014
Displaying the final thesis
114.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ján Šovčík
Control of Multiple Robots
May 2023
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Šovčík
Koordinácia pohybu skupiny robotov v outdoor prostredí s prekážkami
May 2013
Displaying the final thesis
116.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ján Šovčík
Skupinové riadenie mobilných robotov
May 2016
Displaying the final thesis
117.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Jozef Štefanka
Syntéza systému pre automatické generovanie obchodných príkazov
September 2016
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrik Štefka
Návrh riadenia nového typu robotického podvozku
May 2017Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Branislav Thurský, PhD.
Robustné systémy s premenlivou štruktúrou v robotike a mechatronike
December 2010
Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Oto Toldy
Návrh riadenia dopravného pasa
May 2009
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oto Toldy
Návrh riadenia dopravného pása
May 2011
Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Riadenie robotických systémov pomocou gest
August 2013Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Valach, PhD.
Návrh riadenia portálového žeriava
May 2009Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šimon Valkovič
Design of robotic equipment based on MEXLE kit
May 2020
Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Vincúr
Model dvojkolesového podvozku mobilného robota v prostredí Microsoft Robotics Studio
May 2013
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Branislav Vincúr
Návrh riadenia mobilného dvojkolesového mobilného robota
May 2010Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Vrabec
Návrh a realizácia algoritmu kalibrácie nástroja robota
May 2017
Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Zaujec
Design of GUI for Control of the Robot Manipulator
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress