20. 10. 2020  6:17 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identifikačné číslo: 4953
Univerzitný e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Banásová
Návrh parametrov spojitého regulátora pre riadený systém
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Bognár
Tvorba grafickej aplikácie v MATLABe pomocou App Designer
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Greguš-Kohút
Návrh prediktívneho riadenia pre model prietokového izotermického reaktora
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Gubánová
Modelovanie nelineárnych systémov inteligentnými metódami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Hajník
Návrh fuzzy - neuro prediktívneho regulátora
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Jozef Hajník
Návrh Fuzzy-neuro prediktívneho regulátora
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Halčin
Využitie robota Lego Mindstorms
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Amir Hussein
Modelovanie a riadenie systémov pomocou soft techník
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Amir Hussein
Modelovanie mechanických systémov v prostredí MATLAB Simulink
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikola Iľová
Riadenie modelu chemického reaktora
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Jurčo-Glina
Návrh parametrov PID regulátora pomocou metódy priamej syntézy a metódy Internal Model Control (IMC)
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Karel
Navigácia robotického ramena kamerovým systémom v trojrozmernom priestore
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Vladimír Karel
Robotické triediace pracovisko
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Kmotorka
Modelovanie a riadenie laboratórneho systému
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Kmotorka
Riadenie laboratórneho tepelno-optického systému
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Lavo
Návrh Prediktívneho regulátora, ktorého parametre sú automatický nastavené pomocou Fuzzy motorov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Maász
Diskrétne riadenie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Mókus
Návrh fuzzy prediktívneho riadenia
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Kristína Okienková
Návrh regulátorov vo frekvenčnej oblasti
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Orlický
Nastavovanie parametrov PID regulátora pomocou soft techník
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Orlický
Návrh neuro-fuzzy riadenia pre nelineárny proces
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Boris Pančišin
Návrh parametrov diskrétneho regulátora pre riadený systém
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Pavlac
Porovnanie klasického a inteligentného prístupu v modelovaní a riadení systémov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Daniel Pečimuth
Riadenie systémov s dopravným oneskorením
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Samuel Synak
Návrh PID regulátorov s dvoma stupňami voľnosti
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Ševčík
Návrh fuzzy prediktívneho riadenia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Ševčík
Návrh prediktívneho riadenia pre LTI systém
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Šolek
Adaptívne nastavovanie parametrov fuzzy regulátora pomocou genetických algoritmov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Taraba
Prediktívne metódy riadenia systémov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Taraba
Prediktívne riadenie s využitím parametrického modelu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matúš Tinák
Návrh parametrov regulátora pomocou metódy priamej syntézy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Tinák
Prediktívne riadenie s využitím soft techník
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Vajs
Prediktívne metódy riadenia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Viktorin
Prediktívne metódy riadenia systémov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Viktorin
Prediktívne riadenie s využitím neparametrického modelu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná