Jan 20, 2020   6:27 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Navigation of robotic manipulator with vision system in the three-dimensional space
Written by (author): Ing. Vladimír Karel
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Navigácia robotického ramena kamerovým systémom v trojrozmernom priestore
Summary:Diplomová práca sa zaoberá navigáciou robotického manipulátora v priestore pomocou kamerového stereo páru umiestneného na jeho prírube. Cieľom práce je po teoretickej aj praktickej stránke analyzovať možnosti a postupy zameriavania predmetov v pracovnom priestore robota a následný prepočet ich pozície do súradného systému robota. Všetky navrhnuté algoritmy boli otestované na reálnom systéme KUKA KR5 Arc. Práca sa venuje aj problematike absolútnej kalibrácie robotického manipulátora. Pri riešení tohto problému bola navrhnutá a otestovaná metóda na kalibráciu robota. Ako praktická ukážka teoretických postupov bola vytvorená koncová aplikácia, kedy robot vyhľadáva, zameriava a triedi diely dvoch rôznych typov.
Key words:3D Meranie, Robotický manipulátor, Kamerový stereo pár

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited