Dec 9, 2019   11:13 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Predictive methods of control
Written by (author): Ing. Tomáš Vajs
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prediktívne metódy riadenia
Summary:Cieľom práce bolo oboznámiť sa s teóriou prediktívneho riadenia a metódou Generalized Predictive Control (GPC), navrhnúť jej algoritmus riadenia, realizovať daný algoritmus na reálnej sústave a navrhnúť graficko-užívateľské rozhranie. V prvej časti práce je opísaný základný princíp prediktívneho riadenia, vlastnosti modelu, ktorý je využívaný v metóde GPC, algoritmus pre výpočet budúcich hodnôt výstupu, výpočet optimálneho akčného zásahu, spôsob obmedzenia vstupu a výstupu pre riadený systém. V druhej časti práce je zobrazená aplikácia navrhnutého algoritmu prediktívneho riadenia. Algoritmus bol aplikovaný pre riadenie reálneho tepelno-optického systému UDAQ. V tretej časti bolo vytvorené graficko-užívateľské rozhranie pre navrhnutý algoritmus. Navrhnuté graficko-užívateľské rozhranie obsahuje okrem možnosti návrhu prediktívneho GPC riadenia aj možnosť pre identifikáciu procesu a i samotné riadenie reálneho systému UDAQ.
Key words:Prediktívne riadenie, GPC, graficko-užívateľské rozhranie, CARIMA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited