Nov 16, 2019   1:07 a.m. Agnesa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Discrete Control
Written by (author): Bc. Ján Maász
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Diskrétne riadenie
Summary:V bakalárskej práci sú podrobne uvedené algoritmy pre návrh diskrétneho regulátora: metóda inverznej dynamiky (priamej syntézy), metóda založená na základe predpísania pólov (pole placement) a metóda návrhu diskrétneho PID regulátora (PSD regulátor). Navrhnuté regulátory boli aplikované, porovnané a vyhodnotené pri riadení reálnej laboratórnej sústavy uDAQ28/LT v programovom prostredí Matlab – Simulink.
Key words:diskrétne riadenie, regulátor, PSD, pole placement

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited