Dec 6, 2019   11:32 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control of Systems with Transport Delay
Written by (author): Bc. Daniel Pečimuth
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Slačka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie systémov s dopravným oneskorením
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá riadením systémov s dopravným oneskorením. Sú tu analyzované možnosti riadenia systémov s dopravným oneskorením. Prvá časť vysvetľuje niektoré základné pojmy a privádza nás k danej problematike a identifikácii systémov s dopravným oneskorením. V druhej časti práce sa zaoberáme návrhom vhodných PID regulátorov vybranými metódami a ich simulačným overením. Práca porovnáva jednotlivé aproximácie dopravného oneskorenia pri riadení systémov prvého a rádu s dopravným oneskorením. Práca taktiež zahŕňa niektoré vzťahy pre jednotlivé aproximácie dopravného oneskorenia, vzťahy na výpočet parametrov PID regulátorov rozličnými metódami, simulačné schémy a simulácie vykonané v spomínanom programovacom prostredí MATLAB.
Key words:dopravné oneskorenie, PID regulátor, riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited