Nov 19, 2019   4:59 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Designing parameters of controller using direct synthesis method
Written by (author): Ing. Matúš Tinák
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh parametrov regulátora pomocou metódy priamej syntézy
Summary:Bakalárska práca je zameraná na návrh parametrov regulátora pomocou metódy priamej syntézy. Prvá kapitola sa venuje konvenčným metódam, pomocou ktorých je možné navrhnúť parametre PID regulátora. Druhá kapitola je zameraná na teóriu metódy priamej syntézy, v ktorej je opísaný algoritmus metódy pre riadenie systémov 1. rádu alebo 2. rádu aj s dopravným oneskorením. V tretej kapitole je uvedená aplikácia metódy priamej syntézy pri riadení laboratórneho procesu tepelno-optickej sústavy uDAQ28/LT, ktorá je najprv identifikovaná pomocou Vitečkovej metódy, pričom sú získané potrebné parametre systému využité pre návrh regulátora pomocou metódy priamej syntézy. Riadenie je potom vykonané pre PI a aj PID regulátor. Nakoniec je metóda priamej syntézy porovnaná s klasickými metódami: metódou optimálneho modulu a Graham-Lathrapových štandardných tvarov, z čoho je zistené, že priama metóda syntézy je pre riadenie systému vhodnejšia z hľadiska vyhodnotenia kvality riadenia.
Key words:Metóda priamej syntézy, PID riadenie, Opticko tepelná sústava uDAQ28/LT

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited