Nov 12, 2019   1:55 p.m. Svätopluk
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of robot Lego Mindstorms
Written by (author): Ing. Tomáš Halčin
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Slačka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie robota Lego Mindstorms
Summary:Táto práca sa zaoberá využitím stavebnice Lego Mindstorms pre zhotovenie dvojkolesového samo-vyrovnávajúceho robota typu Segway. Oboznamuje s hardwarovým vybavením a jeho možnosťami pri kombinácií jednotlivých prvkov. Približuje súčasti a možnosti natívneho grafického programovacieho jazyka ROBOLAB v prostredí programového vybavenia od výrobcu stavebnice. Realizuje a overuje algoritmus riadenia založený na PID regulátore a metódy riadenia inverzného kyvadla. Využíva dostupné prostriedky stavebnice Lego Mindstorm pre realizáciu viacerých riešení ako je diaľkovo ovládaný robot schopný pohybu do všetkých smerov, robot pohybujúci sa vo vymedzenom priestore na základe snímania farebného senzoru, autonómne navigovaný robot k cieľu vysielajúcom infračervený lúč alebo robot vykonávajúci predprogramovanú sekvenciu pohybov v koordinácii s hudbou. Medzi ďalšie ciele práce patrí pripraviť východiská pre ďalší výskum s týmto robotom či využitie prostriedkov a nástrojov na vzdelávaciu činnosť študentov ako efektívny a intuitívny spôsob oboznámenia sa s princípmi riadenia robota a z toho vyplývajúcimi vzájomnými súvislosťami.
Key words:Lego, ROBOLAB, Segway, EV3, Mindstorms

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited