Nov 18, 2019   10:56 a.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modelling and Control of Systems Using Soft Computing Methods
Written by (author): Ing. Amir Hussein
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie systémov pomocou soft techník
Summary:Diplomová práca opisuje návrh a aplikáciu metódy modelovania a riadenia systémov na báze soft techník. Medzi použité soft techniky patria genetické algoritmy, fuzzy systémy a neurónové siete. V práci sa nachádzajú aj metódy jednoduchého modelovania systému a tiež návrhu jednoduchého riadenia. Na nájdenie modelu Laboratórneho tepelno-optického systém bola použitá ako prvá metóda prechodových charakteristík, ďalšou metódou bola ARX a zo soft techník jeho model hľadali neurónová sieť a ANFIS. Riadenie na tento systém bolo hľadané za pomoci inverznej mechaniky a PID regulátora pomocou programového systému Matlab. Soft techniky geneticky algoritmus a fuzzy systém pri riadení boli využité na optimalizáciu výsledkov riadenia získaného metódou inverznej dynamiky. Fuzzy systém bol použitý aj na optimalizáciu riadenia nájdeného pomocou genetického algoritmu. Tieto všetky techniky boli použité aj pre modelovanie a riadenie systému chemického reaktora. Na konci práce sú vykreslené grafy pre všetky techniky modelovania a riadenia, kde sú porovnané a výsledky sú zhrnuté v závere.
Key words:genetické algoritmy, neurónové siete, fuzzy, modelovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited