Nov 21, 2019   9:42 a.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of Conventional and Intelligent Methods Used in Systems Modelling and Control
Written by (author): Ing. Michal Pavlac
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie klasického a inteligentného prístupu v modelovaní a riadení systémov
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je získať teoretické poznatky k návrhu vybraných klasických a inteligentných metód modelovania a riadenia systému a následne tieto metódy implementovať pri modelovaní konkrétnych systémov a návrhu riadení pre konkrétne systémy. Po úspešnej realizácií a overení navrhnutých modelov a riadení je cieľom tiež zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a spracovanie technickej dokumentácie. V práci sú použité viaceré metódy modelovania systému, zahŕňajúce metódu doc. Vitečkovej, ARX a ANFIS. Následne sú použité dve metódy návrhu riadenia zastupujúce klasický prístup, konkrétne metóda inverzie dynamiky a metóda sumy časových konštánt a dve metódy reprezentujúce návrh riadenia pomocou inteligentných prístupov, návrh PID regulátora pomocou genetického algoritmu a návrh PID regulátora s použitím fuzzy logiky. Všetky navrhnuté metódy sú úspešne otestované na dvoch rôznych vybraných systémoch. Z dosiahnutých výsledkov vyplývajú rôzne výhody oboch prístupov v modelovaní a riadení systémov.
Key words:klasické metódy, modelovanie systému, riadenie systému, inverzia dynamiky, ARX, genetický algoritmus, PID regulátor, inteligentné metódy, suma časových konštánt, fuzzy logika, ANFIS, PI regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited