Jan 28, 2020   4:39 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Predictive Control Using Soft Computing Techniques
Written by (author): Ing. Matúš Tinák
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prediktívne riadenie s využitím soft techník
Summary:Diplomová práca je zameraná na prediktívne riadenie s využitím soft techník. Prvá kapitola sa venuje prediktívnemu riadeniu, kde je spomenutá teória, uvedený príklad a najznámejšie typy úloh prediktívneho riadenia. Druhá kapitola je zameraná na IMC riadenie, ktoré je podrobne opísané a k nemu je uvedený príklad pre riadenie chemického reaktora pomocou neuro-fuzzy IMC. V tretej kapitole je uvedené GPC riadenie, ktoré je podrobne opísané a k nemu je uvedená aplikácia algoritmu pre riadenie chemického reaktora, ktorý je najprv identifikovaný pomocou modelu ARX, ktorého parametre diskrétnej prenosovej funkcie sú pre zlepšenie vlastností upravené pomocou genetického algoritmu. V štvrtej a poslednej kapitole je najprv uvedené riadenie tepelno-optickej sústavy uDAQ28/LT pomocou neuro-fuzzy IMC. Potom je uvedené riadenie pomocou GPC, pri ktorom bola tepelno-optická sústava identifikovaná pomocou metódy ARX, ktorej výsledná diskrétna prenosová funkcia 1. rádu bola pre zlepšenie vlastností upravená pomocou genetického algoritmu.
Key words:prediktívne riadenie, IMC model, tepelno-optická sústava uDAQ28/LT, chemický reaktor, neuro-fuzzy riadenie, genetický algoritmus, GPC model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited