Nov 16, 2019   11:30 p.m. Agnesa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modeling and Control of Laboratory System
Written by (author): Ing. Maroš Kmotorka
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie laboratórneho systému
Summary:Diplomová práca nadväzuje na bakalársku prácu a opisuje modelovanie a riadenie laboratórneho tepelno-optického systému pomocou ďalších metód a teórií riadenia. Vstupnou veličinou laboratórneho tepelno-optického systému je napätie žiarovky a výstup predstavuje svetelná intenzita. Cieľom diplomovej práce je opísanie teoretických poznatkov k algoritmom modelovania dynamických systémov, navrhnutie algoritmov riadenia s využitím získaného modelu laboratórneho tepelno-optického systému, zrealizovanie a overenie navrhnutých algoritmov riadenia pre tento systém a prehľadnou formou zdokumentovanie postupov, návrhov a dosiahnutých výsledkov. Práca sa zaoberá metódami a teóriami riadenia, s ktorými som sa počas bakalárskeho a inžinierskeho štúdia nestretol. Pre návrh všeobecných diskrétnych regulátorov bola použitá algebraická teória riadenia, v prípade IMC riadenia je snahou dostať sa ku klasickej spojitej štruktúre prenosovej funkcie regulátora i k IMC regulátoru. Posledným spôsobom bolo prediktívne riadenie, ktorého špecifickú kapitolu tvorí DMC riadenie. Po overení vyššie spomenutých metód a teórií riadenia je možné skonštatovať, že sa podarilo dosiahnuť očakávané numerické i simulačné výsledky.
Key words:algebraická teória riadenia, IMC riadenie, prediktívne riadenie, tepelno-optický systém, regulátor, prenosová funkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited