Nov 20, 2019   8:35 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of neuro – fuzzy controller for nonlinear process
Written by (author): Ing. Lukáš Orlický
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh neuro-fuzzy riadenia pre nelineárny proces
Summary:Cieľom bakalárskej práce je návrh neuro fuzzy riadenia nelineárneho procesu. Hybridný systém zvolený na tento návrh je založený na fuzzy mechanizme typu Takagi Sugeno - ANFIS. ANFIS tvorí 5 vrstvová adaptívna neurónová sieť, ktorá nastavuje parametre fuzzy regulátora zvolenej štruktúry. Zadaný nelineárny proces treba namodelovať v prostredí Matlab Simulink a experimentálne navrhnúť vzorový regulátor. Vstupné a výstupné priebehy vzorového regulátora slúžia ako trénovacie dáta pre neurónovú sieť systému ANFIS, ktorá nastaví parametre zvoleného fuzzy regulátora. Navrhnutý fuzzy regulátor je použitý na riadenie zadaného systému a overený na simuláciách v prostredí Matlab-Simulink. Kvalita fuzzy riadenia je tiež porovnaná s kvalitou riadenia pomocou vzorového regulátora.
Key words:Fuzzy regulátor, Neurónová sieť, Takagi Sugeno, Hybridný systém, ANFIS, Matlab, Simulink

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited