Nov 17, 2019   11:16 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Predictive methods of system controls
Written by (author): Ing. Ján Viktorin
Department: Department of measurement (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prediktívne metódy riadenia systémov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá metódami prediktívneho riadenia a to najmä prostredníctvom metódy DMC. Skúma a porovnáva kvalitu regulácie tejto metódy a iných známych metód regulácie. Realizácia algoritmu je vypracovaná pre SISO aj pre MIMO procesy. Pre konkrétne procesy skúma vplyv zmien jednotlivých parametrov na kvalitu a priebeh regulácie. Rovnako sa zaoberá aj riešením obmedzení akčného zásahu. Výsledky poukazujú na výhody metódy DMC a to najmä jednoduchú modifikáciu výsledných priebehov, či už zmenou parametrov regulácie ako sú váhové matice alebo zmenou veľkosti horizontov predikcie a riadenia. Ponúka vytvorené užívateľské prostredie pre jednoduchú manipuláciu a zmenu jednotlivých metód ako aj ich parametrov.
Key words:váhové matice, predikčný horizont, Dynamic matrix control, prediktívne riadenie, matica dynamiky

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited