Jan 23, 2020   8:39 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modeling nonlinear systems by inteligent methods
Written by (author): Ing. Katarína Gubánová
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie nelineárnych systémov inteligentnými metódami
Summary:K modelovaniu sytémov dochádza preto, že sa jedná o jednoduchší, výpočtovo nenáročnejší a rýchlejší proces v porovnaní so systémom reálnym. Cieľom práce bolo naštudovanie si princípov fuzzy logiky a neurónových sietí. Následne boli tieto poznatky využité v hybridnom neuro fuzzy systéme. Ako vhodný systém pre generovanie fuzzy štruktúry bol zvolený prístup ANFIS -- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, využíva hybridné učenie pomocou metódy najmenších štvorcov a metódy spätného šírenia.V práci sú opísané dva nelineárne systémy, a to hydraulická sústava a chemický reaktor, údaje z nich sa používajú na návrh fuzzy modelov. Fuzzy modely sú generované pomocou príkazov genfis1 a gefis2 v programovom prostredí MATLAB. Text obsahuje aj stručný návod na vygerovanie fuzzy inferenčného súboru v grafickom okne ANFIS editor.
Key words:fuzzy systémy, neurónové siete, ANFIS, genfis1, genifs2

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited