Nov 21, 2019   2:00 p.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of fuzzy predictive control
Written by (author): Ing. Matúš Ševčík
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh fuzzy prediktívneho riadenia
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh fuzzy prediktívneho riadenia pre daný systém a vyhodnotenie kvality dosiahnutého riešenia. Fuzzy prediktívne riadenie je kombináciou fuzzy modelovania a DMC (Dynamic Matrix Control) prediktívneho riadenia. Prvým krokom pri návrhu je vytvorenie fuzzy modelu daného procesu, ktorého inicializácia môže byť uskutočnená rôznymi metódami bližšie opísanými v práci. Navrhnutý fuzzy model použijeme pri samotnom návrhu DMC prediktívneho riadenia. Podstatnou časťou práce je vyšetrenie vplyvu parametrov prediktívneho riadenia na kvalitu dosiahnutého riadenia. Pri návrhu riadenia boli do úvahy brané aj ohraničenia procesných veličín a niektoré možné modifikácie základného DMC algoritmu prediktívneho riadenia. Dosiahnuté výsledky sú zhrnuté v grafickom užívateľskom rozhraní (GUI) v MATLABe, kde je možné vyšetriť vplyv parametrov pri návrhu fuzzy modelu ako aj pri návrhu DMC prediktívneho riadenia.
Key words:prediktívne riadenie, ohraničenia, Takagi-Sugeno fuzzy model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited