Nov 19, 2019   3:06 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:PID controller design using soft techniques
Written by (author): Ing. Lukáš Orlický
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Opponent:Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nastavovanie parametrov PID regulátora pomocou soft techník
Summary:Diplomová práca sa zaoberá použitím soft techník ako sú genetické algoritmy, neurónové sieťe a fuzzy logika na nastavovanie parametrov PID regulátora. Okrem týchto techník sa práca venuje ukážke linearizácie nelineárneho systému v pracovných bodoch, návrhu PID regulátora metódou optimálneho modulu a identifikácii reálneho systému pomocou prechodovej charakteristiky. Zo soft techník práca demonštruje návrh PID regulátora pomocou genetického algoritmu, úpravu algoritmu pre špecifické požiadavky na kvalitu riadenia, návrh samonastavujúceho sa PID regulátora s fuzzy logikou, návrh samonastavujúceho sa regulátora so systémom ANFIS a návrh adaptívneho regulátora s neurónovým estimátorom. Tieto návrhy sú overené a testované simulačne ako aj na reálnom systéme, ktorý predstavuje školská tepelno-optická sústava uDAQ28/LT. Práca taktiež demonštruje návrh a aplikáciu rôznych anti-windup techník.
Key words:PID regulátor, soft techniky, neurónové siete, genetický algoritmus, fuzzy logika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited