May 27, 2020   5:21 a.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identification number: 4953
University e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

     
     
Lesson     
Final thesis
     
Publications
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Intelligent methods for modelling of nonlinear systems using fuzzy-neuro techniques
Written by (author): Ing. Jana Paulusová, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inteligentné metódy modelovania nelineárnych systémov použítím fuzzy-neuro techník
Summary:Základným problémom, ktorým sa dizertačná práca zaoberá, sú inteligentné metódy modelovania nelineárnych systémov použitím fuzzy-neuro techník. Prístupy sú založené na znalosti fuzzy-neuro modelu, ktorý dopredu predikuje chovanie sa procesu. Práca obsahuje teóriu ku štyrom prediktívnym metódam využívajúcim soft techniku: DMC, GPC, IMC a riadenie s HFNCM. Posledná metóda bola autorkou práce modifikovaná pre ľubovoľné typy funkcií príslušnosti (trojuholníkové, gaussove, lichobežníkové a zvonové) a overená pre jej využitie v riadení nelineárnych procesov. Hlavný prínos je tak v teoretickej oblasti, ako aj v návrhu a v overení prediktívnych algoritmov riadenia s využitím soft techník. Rozšírenie a modifikácia prediktívneho algoritmu s hybridným fuzzy-neuro konvolučným modelom potvrdzujú aplikovateľnosť spracovanej teórie prediktívneho riadenia pre nelineárne procesy. Teoretické výsledky spracované do metód a algoritmov ako aj dosiahnuté výsledky simuláciou v dizertačnej práci je možné využiť a implementovať vo forme modulov riadenia do existujúcich balíkov algoritmov riadenia výrobcov riadiacej techniky. S využitím poznatkov opísaných v tejto práci je možné sa ďalej zaoberať analýzami a riešeniami rôznych problémov z oblasti moderných metód riadenia a modelovania systémov. Inteligentné metódy riadenia na báze fuzzy logiky, neurónových sieti, a ich vzájomných kombinácií nachádzajú každodenne množstvo uplatnení, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality v priemysle ako aj v živote bežného človeka. Tieto nové metódy opisu a riadenia sa uplatňujú v mnohých oblastiach života.
Key words:
fuzzy-neuro modely, prediktívne riadenia, hybridné modely

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited