26. 10. 2020  12:29 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Paulusová, PhD.
Identifikačné číslo: 4953
Univerzitný e-mail: jana.paulusova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty
     
     
     
Záverečná práca     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Inteligentné metódy modelovania nelineárnych systémov použítím fuzzy-neuro techník
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Inteligentné metódy modelovania nelineárnych systémov použítím fuzzy-neuro techník
Abstrakt:
Základným problémom, ktorým sa dizertačná práca zaoberá, sú inteligentné metódy modelovania nelineárnych systémov použitím fuzzy-neuro techník. Prístupy sú založené na znalosti fuzzy-neuro modelu, ktorý dopredu predikuje chovanie sa procesu. Práca obsahuje teóriu ku štyrom prediktívnym metódam využívajúcim soft techniku: DMC, GPC, IMC a riadenie s HFNCM. Posledná metóda bola autorkou práce modifikovaná pre ľubovoľné typy funkcií príslušnosti (trojuholníkové, gaussove, lichobežníkové a zvonové) a overená pre jej využitie v riadení nelineárnych procesov. Hlavný prínos je tak v teoretickej oblasti, ako aj v návrhu a v overení prediktívnych algoritmov riadenia s využitím soft techník. Rozšírenie a modifikácia prediktívneho algoritmu s hybridným fuzzy-neuro konvolučným modelom potvrdzujú aplikovateľnosť spracovanej teórie prediktívneho riadenia pre nelineárne procesy. Teoretické výsledky spracované do metód a algoritmov ako aj dosiahnuté výsledky simuláciou v dizertačnej práci je možné využiť a implementovať vo forme modulov riadenia do existujúcich balíkov algoritmov riadenia výrobcov riadiacej techniky. S využitím poznatkov opísaných v tejto práci je možné sa ďalej zaoberať analýzami a riešeniami rôznych problémov z oblasti moderných metód riadenia a modelovania systémov. Inteligentné metódy riadenia na báze fuzzy logiky, neurónových sieti, a ich vzájomných kombinácií nachádzajú každodenne množstvo uplatnení, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality v priemysle ako aj v živote bežného človeka. Tieto nové metódy opisu a riadenia sa uplatňujú v mnohých oblastiach života.
Kľúčové slová:fuzzy-neuro modely, prediktívne riadenia, hybridné modely

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene