Oct 16, 2019   2:05 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Identification number: 4960
University e-mail: ladislav.korosi [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Bachan
Process control using SCADA
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Szabolcs Balogh
Simulovaný priemyselný regulátor
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Szabolcs Balogh
Simulovaný priemyselný regulátor UDC3300
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Bartusek
Technológie FDT/DTM
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Belica
Riadenie jednoosého pohybu
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Beňo
Riadenie dvoch udalostných systémov dvomi riadiacimi systémami
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Beňo
Riadenie udalostných systémov pomocou funkčných blokov
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Timotej Blaho
Control of Porta Crane and Sorting Machine Mmodels
May 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Bubniak
Optimálne riadenie pohonov riadiacimi systémami
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Bubniak
Riadenie striedavého motora frekvenčným meničom prostredníctvom PLC
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Csiba
Riadenie dopravného systému vlakov a komunikácia s riadením regálového zakladača
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Danko
Robot Control Using PLC in Training Center
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Dluhoš
Rýchle neurónové siete pre PLC
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Écsy
Redundantná sieť pre programovateľný logický automat
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Ertel
Analýza komunikačných možností vybraných PLC
May 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dalibor Ertel
Riadenie zdvihu
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tamás Fördős
Rozpoznávanie písma pomocou neurónových sietí
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamás Fördős
Rozpoznávanie textu pomocou neurónových sietí
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Gálffy
Riadenie regálového zakladača a komunikácia s riadením dopravného systému vlakov
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jozef Hajník
Riadenie asynchrónnehgo motora v prostredí UNITY PRO XL
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Horňáček
Riadenie regálového zakladača pomocou PLC Modicon
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vladislav Ivančík
Bezpečnostné funkcie S7-300
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Ján Jakubík
Programový systém pre spracovanie a zobrazovanie nameraných dát
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Jakubík
Programový systém pre spracovanie a zobrazovanie nameraných dát
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Janeka
Riadenie dopravníkového systému
May 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Kelemen
Online učenie umelých neurónových sietí v PLC
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Kelemen
Regulácia výšky hladiny regulátorom UDC3300
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Komorowski
Metóda DMC v PLC systémoch
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Korman
Regulácia hladiny s využitím neurónovej siete pre Allen-Bradley PLC.
May 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Kostolanský
Riadenie polohy asynchrónnych motorov frekvenčným meničom
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Lappyová
Generalized Predictive Control in PLC systems
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Lomen
Monitoring software - Power Monitoring Expert
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Longauer
Analýza kvality modelovania pomocou neurónových sietí
May 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Mackov
Nové štruktúry umelých neurónových sietí
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Molnár
Bezpečnostná aplikácia na riadenie excentrického lisu
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Morvay
Servisné HMI
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtech Németh
RBF neurónové siete
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtech Németh
RBF neurónové siete v riadení
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Pavlovič
Decentralizované riadenie regálového zakladača pomocou PLC
May 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Pavlovič
Kybernetická bezpečnosť
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Pazdič
Algoritmy riadenia riadiaceho systému TSX Premium
May 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Pazdič
Nastavovanie parametrov PID v PLC
May 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Ivana Petrincová
Genetické programovanie pre optimalizáciu parametrov neurónových sietí
May 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Pulen
Implementácia automatického návrhu PID regulátorov v PLC
May 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Pulen
Porovnanie PID algoritmov MODICON PLC
May 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdaléna Rajová
Fuzzy systém pre PLC
May 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Sádovský
Modelovanie a riadenie udalostného systému
May 2017Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Sádovský
Riadenie diskrétnych udalostných systémov
May 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sartoris
Generovanie optimálnej štruktúry neurónových sietí pomocou genetických algoritmov
May 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marek Ščibravý
Optimalizácia riadenia regálového zakladača
May 2010Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Ščibravý
Riadnenie modelu regálového zakldača
May 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Šefčík
Oracle databáza pre mechatronický systém
May 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Takács
Riadenie a vizualizácia virtuálneho laboratórneho modelu fľaškovania
May 2007Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Tapolčányi
Implementácia neurónovej siete perceptrón do PLC
May 2014Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Tapolčányi
Modifikované štruktúry neurónovej siete perceptrón
May 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Tóth
Automatické rozpoznávanie písma pomocou umelých neurónových sietí
May 2007Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hai Tran Minh
Riadenie modelu robota PLC systémom
May 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hai Tran Minh
Two-Axis Servo Control
May 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Turcsek
Fuzzy prediktívne algoritmy
May 2010Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Turcsek
Fuzzy toolbox pre PLC
May 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Turňa
Modelovanie procesov pomocou wavelet neurónových sietí
May 2008Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Valko
Riadenie nelineárnej sústavy pomocou neurónových sietí
May 2008Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Varga
Control of Shelf Rack Model
May 2018Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eszter Vargová
Hot Standby riadiace systémy
May 2015Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eszter Vargová
Hot Standby riadiace systémy
May 2017Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Vilhan
Bezpečnostné funkcie S7-300
May 2014Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Vilhan
Safety PLC aplikácia pre model rezacieho stroja
May 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Vincze
Nastavovanie prametrov PID regulátora
May 2010Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán Vincze
Optimalizácia štruktúr umelých neurónových sietí s ortogonálnými aktivačnými funkciami
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress