Dec 7, 2019   1:03 p.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Identification number: 4971
University e-mail: gabriel.juhas [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán Bachňák
Tvorba generickej aplikácie na tvorbu dátového modelu
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Bajcsi
Generovanie eFormulárov na základe webovej služby
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Bajcsi
Vývoj softvérovej aplikácie na tvorbu formulárov a zber údajov: návrh aplikačnej vrstvy
June 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Baláž
Generovanie kódu pre riadenie workflow procesov na báze
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Baran
Návrh a implementácia vstupného portálu do informačného systému
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Baranec
Validácia formulárov dátového modelu pre Workflow management systém
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Baranec
Využitie Petriho siete na tvorbu webaplikácie
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Belák
Tvorba prezentačnej vrstvy webaplikácie
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Boďa
Komunitný web: interaktívny webový portál pre malé a stredné spoločnosti.
May 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Bosák
Riadenie workflow procesov na báze Petriho sietí
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Brinzik
Vývoj softvérovej aplikácie na zber údajov cez formulár: návrh časti servisnej vrstvy a jej test
June 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Bystrický
Vývoj softvérovej aplikácie pre zber údajov cez formulár: návrh a implementácia prezentačnej vrstvy užívateľského rozhrania s použitím Wicket frameworku
June 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Csaba Cserba
Analýza Petriho sietí
May 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Csaba Cserba
Virtualizácia elektronických služieb
August 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Csaba Cserba
Virtualizácia elektronických služieb
August 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Čižmár
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu mobilných telefónov: návrh a implementácia prezentačnej vrstvy
June 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Demeterová
Design and implementation of an information system for customer support
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Demeterová
Workflow manažment systém - procesný server
May 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Emrich
Využitie Petriho sieti na tvorbu generickej webaplikácie
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. František Franko
Integration of data from barcodes including QR codes
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Gálik
Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami
September 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Aplikovanie Petriho sietí na návrh asynchrónnych číslicových obvodov
August 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Aplikovanie Petriho sietí na návrh asynchrónnych číslicových obvodov
September 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Gažo
Server pre správu rolí a používateľov
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gburík
Change management of versioned Petri net processes
May 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Gönczöl
Editor manažmentu rolí a organizačnej štruktúry
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jozef Gönczöl
Statistical analysis and evaluation of process data
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Hačkulič
Vývoj softvérovej aplikácie pre zber údajov cez formulár: návrh a implementácia prezentačnej vrstvy užívateľského rozhrania s použitím frameworku JSF
June 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hamráček
Integrovaný informačný systém verejnej správy - infraštruktúra
June 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hamráček
INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VEREJNEJ SPRÁVY - INFRAŠTRUKTÚRA
May 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hamráček
Virtualizácia elektronických služieb
August 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Hatala
Vývoj webových aplikácií nad frameworkom ASP.NET MVC
May 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Hrušovský
The Design of the Module of the Software Application for Administration of the Postal Agenda
June 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Chalmovský
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na manažment obsadenosti pracovných priestorov: tvorba užívateľského rozhrania
June 2008Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Chatrnúch
Softvérová podpora modelovania nesekvenčného správania Petriho sietí
May 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Chatrnúch
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu poštovej agendy: tvorba a implementácia funkčných blokov
June 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Chlebovec
Editor dátových formulárov
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Chren
Tvorba modulárnych aplikácií
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Jadrončík
Identifikácia programov z nesekvenčného správania
May 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Jadrončík
Použitie UML a princípov Model Driven Development pri tvorbe viac vrstvových aplikácii
May 2009Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Jenis
Testovanie webových aplikácií na platforme .NET
May 2009Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Igor Kazlov, PhD.
Analysis of discrete event systems with multiple instances
May 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Igor Kazlov, PhD.
Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami
August 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Kazlov, PhD.
Dynamická korektnosť workflow procesov
May 2010Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Koháry
Generovanie formulárov pre workflow management systém
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Koháry
Tvorba dátového modelu pre formuláre
May 2010Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Komorný
Integration of external data into workflow management system
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Koščáková
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu spolupráce s klientmi - prezentačná vrstva
June 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Kováčik
User access control based on organizational structure and role system
May 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Kováčik
Workflow manažment systém - server formulárov a dátového modelu
May 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kováčik
Design and implementation of a logging information system
May 2018Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kováčik
Workflow manažment systém - procesný portál
May 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováč
Návrh a implementácia informačného systému pre prijímacie konanie na vysoké školy a registra študentov
May 2009Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Kovár
Editor pre správu priradenia formulárov dátového modelu a rolí k procesom
May 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adam Kovár
Personalized process based assistant of a student
May 2019Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Kovář
Foreign keys and communication between instances of processes
May 2018Displaying the final thesis
57.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Maroš Kozák
Mobile application design for central node of wireless sensor network
June 2020Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Krasoň
Integration of automatic and timed activities into workflow management system
May 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kubričan
Automatic generation of application interface in process oriented systems
May 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Lajda
Analýza aktuálnej situácie v Open Office štandardoch
May 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Laššák
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na manažment obsadenosti pracovných priestorov: vnútorné procesy a bezpečnosť aplikácie
June 2008Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Modely diagnostických systémov
April 2011Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Lucký
Analýza dynamickej korektnosti Petriho sietí
May 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Madaras
Možnosti prekladov workflow modelov do Petriho sietí
May 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Makáň
Portál pre správu organizácií a procesov
May 2017Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Stanislav Marček, PhD.
Bezdrôtové senzorové siete
September 2012Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Marko
Vzorový informačný systém na poskytovanie výpisov z registra fyzických osôb
June 2008Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Martiš
Control and optimization of workflow process management
May 2018Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Martiš
Workflow manažment systém - server manažmentu rolí a užívateľov
May 2016Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radovan Martiš
Analýza nesekvenčných scenárov Petriho sietí
May 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Matejovič
Technológia PDMark
May 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Matušík
Syntéza Petriho sietí zo scenárov
May 2007Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Mažári
Server pre správu procesov a aktivít
May 2017Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Juraj Mažári
Synthesis of workflow processes from observed behaviour
May 2020Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Michalica
Editor procesov na báze Petriho sietí
May 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Michalica
Transformation of a process model to a text representation
May 2019Displaying the final thesis
77.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Milan Mladoniczky
Analýza a korekcia workflow procesov so zdieľanými zdrojmi
June 2020Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Mladoniczky
Server pre správu formulárov a dátového modelu
May 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Nadanyi
Manažment projektu vývoja softvérovej aplikácie na správu spolupráce s klientmi a zabezpečenie aplikácie
June 2008Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Nagy
Centrálna správa používateľov
May 2010Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Nečas
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu spolupráce s klientami - manažment dát
June 2008Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Novák
Návrh dátového skladiska v produkčnom prostredí Volkswagen Slovakia a.s.
May 2016Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Odziomková
Design and implementation of a ticketing information system
May 2018Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Oles
Návrh a implementácia informačného systému pre registráciu právnickej osoby
May 2009Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Oles
Syntéza Petriho sietí
May 2011Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Patáčik
Databázový systém testov
May 2010Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľuboš Petrovič
Data type for resource scheduling
May 2018Displaying the final thesis
88.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Štefan Počarovský
Virtualizácia elektronických služieb
September 2016Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Polaček
Workflow manažment systém - editor formulárov a dátového modelu
May 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Potfaj
Analysis of workflow processes based on logs of workflow management system
May 2018Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Pribila
Možnosti prekladu workflow modelov do Petriho sietí
May 2012Displaying the final thesis
92.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Viktor Pribila
Virtualizácia elektronických služieb
August 2017Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Pribila
Základné metódy vyhľadávacích algoritmov
May 2010Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Prieboj
Workflow manažment systém - procesný editor
May 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Rástocký
Analýza procesov s dynamickou zmenou alokácie zdrojov
May 2011Displaying the final thesis
96.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Rástocký
Workflow manažment systémy a manažment zmien udalostných procesov
September 2016Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Riesz
Syntéza Petriho sietí zo scenárov
May 2009Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Salamon
Integration of functions as data objects into workflow management systems
May 2018Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Savka
Možnosti prekladov workflow modelov do Petriho sietí
May 2009Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Savka
Vyhľadávanie na internete
May 2007Displaying the final thesis
101.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Andrej Savka
Workflow manažment systémy a manažment zmien udalostných procesov
October 2013Displaying the final thesis
102.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Andrej Savka
Workflow manažment systémy a manažment zmien udalostných procesov
September 2014Displaying the final thesis
103.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Sečkár
Workflow manažment systémy a manažment zmien udalostných procesov
August 2015Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Libor Sestrienka
Library of interactive SVG objects
May 2018Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Schwarcz
Manažment projektu vývoja softvérovej aplikácie na správu poštovej agendy a zabezpečenie aplikácie
June 2008Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Stroka
Workflow manažment systém - editor manažmentu rolí a organizačnej štruktúry
May 2016Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Suchý
Aplikácie teórie radov v kvantitatívnej analýze workflow procesov
May 2010Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Suchý
Tvorba web aplikácie na zber užívateľských logov a nástroja na ich analýzu
May 2012Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Suchý
Syntéza Petriho sietí z logov
May 2012Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Suchý
Teória radov pre kvantitatívnu analýzu workflow procesov
May 2010Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radovan Šalitroš
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu mobilných telefónov: návrh a implementácia dátového modelu
June 2008Displaying the final thesis
112.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Zuzana Ševčíková
Aplikácie Petriho sietí
September 2012Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Široký
Vzorový informačný systém na poskytovanie výpisov z registra právnických osôb a podnikateľov
June 2008Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Škoda
Porovnanie Hibernate, EJB3 a JPA
June 2008Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Šulej
Návrh a implementácia informačného systému pre financovanie štúdia na vysokej škole
May 2009Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Terpák
Knowledge Discovery
May 2010Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Terpák
Návrh a implementácia vzorového riešenia workflow manažment systému
June 2008Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Savel Todorov
Seat - Management application
June 2008Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tamás Török
Implementácia aplikácie na overovanie emisného systému pri emitovaní amerických dolárov
June 2008Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Tóth
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu spolupráce s klientami - návrh a implementácia aplikačnej logiky
May 2009Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marian Vaczula
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu spolupráce s klientmi - dátová vrstva
June 2008Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Veselý
Návrh a implementácia informačného systému pre vyhľadávanie pracovného miesta
May 2009Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Vojta
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu mobilných telefónov:aplikačná logika
June 2008Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Závody
Dátové štruktúry a ich vizualizácia
May 2012Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Závody
Základné metódy triediacích algoritmov
May 2010Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Zibura
Vývoj softvérovej aplikácie pre zber údajov cez formulár: návrh a implementácia prezentačnej vrstvy administrátorského rozhrania s použitím frameworku Wicket
June 2008Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Zuber
Implementácia workflow manažment systému
May 2012Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Zuber
Tvorba workflow managemet systému
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress