19. 1. 2020  6:39 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Identifikačné číslo: 4971
Univerzitný e-mail: gabriel.juhas [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zoltán Bachňák
Tvorba generickej aplikácie na tvorbu dátového modelu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Bajcsi
Generovanie eFormulárov na základe webovej služby
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Bajcsi
Vývoj softvérovej aplikácie na tvorbu formulárov a zber údajov: návrh aplikačnej vrstvy
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Baláž
Generovanie kódu pre riadenie workflow procesov na báze
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Baran
Návrh a implementácia vstupného portálu do informačného systému
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Baranec
Validácia formulárov dátového modelu pre Workflow management systém
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Baranec
Využitie Petriho siete na tvorbu webaplikácie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Belák
Tvorba prezentačnej vrstvy webaplikácie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Boďa
Komunitný web: interaktívny webový portál pre malé a stredné spoločnosti.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Bosák
Riadenie workflow procesov na báze Petriho sietí
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Brinzik
Vývoj softvérovej aplikácie na zber údajov cez formulár: návrh časti servisnej vrstvy a jej test
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Bystrický
Vývoj softvérovej aplikácie pre zber údajov cez formulár: návrh a implementácia prezentačnej vrstvy užívateľského rozhrania s použitím Wicket frameworku
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Csaba Cserba
Analýza Petriho sietí
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Csaba Cserba
Virtualizácia elektronických služieb
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Csaba Cserba
Virtualizácia elektronických služieb
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Čižmár
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu mobilných telefónov: návrh a implementácia prezentačnej vrstvy
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Demeterová
Návrh a implementácia informačného systému na podporu zákazníkom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anna Demeterová
Workflow manažment systém - procesný server
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Emrich
Využitie Petriho sieti na tvorbu generickej webaplikácie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. František Franko
Integrácia dát z čiarových kódov vrátane QR kódov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Gálik
Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Aplikovanie Petriho sietí na návrh asynchrónnych číslicových obvodov
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ondrej Gallo, PhD.
Aplikovanie Petriho sietí na návrh asynchrónnych číslicových obvodov
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Gažo
Server pre správu rolí a používateľov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Gburík
Manažment zmien medzi verziovanými procesmi Petriho sietí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Gönczöl
Editor manažmentu rolí a organizačnej štruktúry
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jozef Gönczöl
Štatistická analýza a vyhodnotenie procesných dát
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Hačkulič
Vývoj softvérovej aplikácie pre zber údajov cez formulár: návrh a implementácia prezentačnej vrstvy užívateľského rozhrania s použitím frameworku JSF
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Hamráček
Integrovaný informačný systém verejnej správy - infraštruktúra
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Hamráček
INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VEREJNEJ SPRÁVY - INFRAŠTRUKTÚRA
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jaroslav Hamráček
Virtualizácia elektronických služieb
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Hatala
Vývoj webových aplikácií nad frameworkom ASP.NET MVC
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Hrušovský
The Design of the Module of the Software Application for Administration of the Postal Agenda
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Chalmovský
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na manažment obsadenosti pracovných priestorov: tvorba užívateľského rozhrania
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Chatrnúch
Softvérová podpora modelovania nesekvenčného správania Petriho sietí
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Chatrnúch
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu poštovej agendy: tvorba a implementácia funkčných blokov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Chlebovec
Editor dátových formulárov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Šimon Chren
Tvorba modulárnych aplikácií
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Jadrončík
Identifikácia programov z nesekvenčného správania
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Jadrončík
Použitie UML a princípov Model Driven Development pri tvorbe viac vrstvových aplikácii
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Jenis
Testovanie webových aplikácií na platforme .NET
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Igor Kazlov, PhD.
Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Igor Kazlov, PhD.
Analýza udalostných systémov s viacerými inštanciami
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Kazlov, PhD.
Dynamická korektnosť workflow procesov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Koháry
Generovanie formulárov pre workflow management systém
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Koháry
Tvorba dátového modelu pre formuláre
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Komorný
Integrácia externých dát do workflow manažment systému
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Koščáková
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu spolupráce s klientmi - prezentačná vrstva
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Kováčik
Riadenie prístupu používateľov na základe organizačnej štruktúry a systému rolí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Kováčik
Workflow manažment systém - server formulárov a dátového modelu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kováčik
Návrh a implementácia logovacieho informačného systému
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kováčik
Workflow manažment systém - procesný portál
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Kováč
Návrh a implementácia informačného systému pre prijímacie konanie na vysoké školy a registra študentov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Kovár
Editor pre správu priradenia formulárov dátového modelu a rolí k procesom
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Adam Kovár
Personalizovaný procesný asistent študenta
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Kovář
Cudzie kľúče a komunikácia medzi inštanciami procesov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Maroš Kozák
Návrh mobilnej aplikácie pre centrálny dátový uzol bezdrôtovej senzorovej siete
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Krasoň
Integrácia automatických a časovaných aktivít do workflow manažment systému
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kubričan
Automatizované generovanie aplikačného rozhrania v procesne orientovaných systémoch
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Lajda
Analýza aktuálnej situácie v Open Office štandardoch
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Laššák
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na manažment obsadenosti pracovných priestorov: vnútorné procesy a bezpečnosť aplikácie
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Modely diagnostických systémov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Lucký
Analýza dynamickej korektnosti Petriho sietí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Madaras
Možnosti prekladov workflow modelov do Petriho sietí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Makáň
Portál pre správu organizácií a procesov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Stanislav Marček, PhD.
Bezdrôtové senzorové siete
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Marko
Vzorový informačný systém na poskytovanie výpisov z registra fyzických osôb
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Martiš
Spracovanie workflow procesov na účely ich kontroly a optimalizácie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Martiš
Workflow manažment systém - server manažmentu rolí a užívateľov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Martiš
Analýza nesekvenčných scenárov Petriho sietí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Matejovič
Technológia PDMark
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Matušík
Syntéza Petriho sietí zo scenárov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Mažári
Server pre správu procesov a aktivít
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Juraj Mažári
Syntéza workflow procesov z pozorovaného správania
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Michalica
Editor procesov na báze Petriho sietí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Michalica
Transformácia procesného modelu na textovú reprezentáciu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Milan Mladoniczky
Analýza a korekcia workflow procesov so zdieľanými zdrojmi
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Mladoniczky
Server pre správu formulárov a dátového modelu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Nadanyi
Manažment projektu vývoja softvérovej aplikácie na správu spolupráce s klientmi a zabezpečenie aplikácie
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Nagy
Centrálna správa používateľov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Nečas
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu spolupráce s klientami - manažment dát
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Novák
Návrh dátového skladiska v produkčnom prostredí Volkswagen Slovakia a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Odziomková
Návrh a implementácia tiketovacieho informačného systému
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Oles
Návrh a implementácia informačného systému pre registráciu právnickej osoby
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Oles
Syntéza Petriho sietí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Patáčik
Databázový systém testov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľuboš Petrovič
Dátový typ pre rozvrhovanie zdrojov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Štefan Počarovský
Virtualizácia elektronických služieb
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Polaček
Workflow manažment systém - editor formulárov a dátového modelu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Potfaj
Analýza workflow procesov na základe záznamov workflow manažment systému
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Pribila
Možnosti prekladu workflow modelov do Petriho sietí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Viktor Pribila
Virtualizácia elektronických služieb
august 2017Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktor Pribila
Základné metódy vyhľadávacích algoritmov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Prieboj
Workflow manažment systém - procesný editor
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Rástocký
Analýza procesov s dynamickou zmenou alokácie zdrojov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Rástocký
Workflow manažment systémy a manažment zmien udalostných procesov
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Riesz
Syntéza Petriho sietí zo scenárov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Salamon
Integrácia funkcií ako dátových objektov do workflow manažment systému
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Savka
Možnosti prekladov workflow modelov do Petriho sietí
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Savka
Vyhľadávanie na internete
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Andrej Savka
Workflow manažment systémy a manažment zmien udalostných procesov
október 2013Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Andrej Savka
Workflow manažment systémy a manažment zmien udalostných procesov
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Sečkár
Workflow manažment systémy a manažment zmien udalostných procesov
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Libor Sestrienka
Knižnica interaktívnych SVG objektov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Schwarcz
Manažment projektu vývoja softvérovej aplikácie na správu poštovej agendy a zabezpečenie aplikácie
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristián Stroka
Workflow manažment systém - editor manažmentu rolí a organizačnej štruktúry
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Suchý
Aplikácie teórie radov v kvantitatívnej analýze workflow procesov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Suchý
Tvorba web aplikácie na zber užívateľských logov a nástroja na ich analýzu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Suchý
Syntéza Petriho sietí z logov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Suchý
Teória radov pre kvantitatívnu analýzu workflow procesov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radovan Šalitroš
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu mobilných telefónov: návrh a implementácia dátového modelu
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Zuzana Ševčíková
Aplikácie Petriho sietí
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Široký
Vzorový informačný systém na poskytovanie výpisov z registra právnických osôb a podnikateľov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Škoda
Porovnanie Hibernate, EJB3 a JPA
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Šulej
Návrh a implementácia informačného systému pre financovanie štúdia na vysokej škole
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Terpák
Knowledge Discovery
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Terpák
Návrh a implementácia vzorového riešenia workflow manažment systému
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Savel Todorov
Seat - Management application
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tamás Török
Implementácia aplikácie na overovanie emisného systému pri emitovaní amerických dolárov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Tóth
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu spolupráce s klientami - návrh a implementácia aplikačnej logiky
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marian Vaczula
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu spolupráce s klientmi - dátová vrstva
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. David Veselý
Návrh a implementácia informačného systému pre vyhľadávanie pracovného miesta
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Vojta
Tvorba modulu pre softvérovú aplikáciu na správu mobilných telefónov:aplikačná logika
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Závody
Dátové štruktúry a ich vizualizácia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Závody
Základné metódy triediacích algoritmov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Šimon Zibura
Vývoj softvérovej aplikácie pre zber údajov cez formulár: návrh a implementácia prezentačnej vrstvy administrátorského rozhrania s použitím frameworku Wicket
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Zuber
Implementácia workflow manažment systému
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Zuber
Tvorba workflow managemet systému
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná