Mar 21, 2019   0:12 a.m. Blahoslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Leo Mrafko, PhD.
Identification number: 4972
University e-mail: leo.mrafko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Adamčoková
Riadenie modelového procesu s využitím PLC Simatic a vizuálneho systému Cognex
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Barczi
Decentralizované riadenie pomocou PLC
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Belica
Viacosé polohovanie s využitím Profinetu
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Budinský
Integrácia riadenia tepelnej a hygienickej pohody budov
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Cisár
Riadenie krokových motorov s pomocou PLC Simatic S7-300
December 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Duba
Profinet v aplikáciách decentralizovaného riadenia
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Duba
Profinet v aplikáciách decentralizovaného riadenia
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Durdy
Simulácia technologických procesov pomocou prostredia SIMIT
May 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Durdy
Vývoj algoritmov pre AGV na báze PLC
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Grejták
Automatizácia úpravne vody pre výrobu demineralizovanej vody používanej na výrobu epichlórhydrínu
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Hladký
Diagnostika funkčnosti snímačov robotizovanej výrobnej linky
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Hladký
Diagnostika výrobnej linky pomocou PLC
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Hranický
Decentralizované riadiace systémy na báze Profinetu
May 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Hranický
Decentralizované riadiace systémy na báze Profinetu
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Jendraššák
Decentralizované riadenie prostredníctvom Profinetu
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Jurčacko
Návrh riadenia a diagnostiky laboratórneho modelu výrobnej linky v prostredí Simatic S7
May 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Jurčacko
Návrh riadenia laboratórneho modelu výrobnej linky v prostredí Simatic S7
May 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kajan
Riadenie autonómneho vozíka s PLC Simatic ET200S CPU
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Korcsmáros
Návrh riadenia pre model dopravného systému spojený s vizualizáciou systému v prostredí WinCC
May 2009Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kosorín
Návrh riadenia a vizualizácia procesu riadeného pomocou PLC
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Kováč
Komunikácia PLC s mobilnými zariadeniami
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováč
Decentralizované riadenie autonómnych dopravných systémov
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováč
Decentralizované riadenie autonómnych dopravných systémov
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adrián Kubán
AGV system development: Integrated safety
May 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adrián Kubán
Vývoj vozidla AGV riadeného pomocou PLC
May 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Kučera, PhD.
Využitie Petriho sietí na modelovanie a riadenie skladových systémov
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Kučerík
Riadenie jednosmerného motora pomocou PLC Simatic S7-200
May 2008Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Kučerík
Riadenie výrobných procesov s využitím PLC Simatic
May 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Kúdela
Komunikácia PLC s mobilnými zariadeniami
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Kurák
Riadenie modelu diskrétneho udalostného systému spojené s vizualizáciou dát na webe
December 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zoltán László
Decentralizované riadenie pomocou PLC
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zoltán László
Distribuované riadiace systémy na báze PLC/PAC
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Rastislav Levarski
Simatic IOT 2040: Internet of things for Industry
May 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Mlatiček
Vývoj aplikácie pre komunikáciu s PLC pre OS Android
May 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Csaba Nagy
Riadenie laboratórneho modelu výrobnej linky a jeho vizualizácia
December 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Nemec
Simulácia a riadenie modelového systému v decentralizovanom riadiacom systéme PCS 7
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Ocharovich
Riadenie tepelno-vlhkostnej pohody v budovách
May 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Peter Ocharovich
Riadenie tepelno-vlhkostnej pohody v budovách
May 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Orešanský
Modelovanie a identifikácia systému pre optimálne riadenie alternatívnych zdrojov tepla a akumulácie tepla v budove
May 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Palec
Optimálne riadenie alternatívnych zdrojov tepla a akumulácie tepla v budove
May 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Pavelek
Riadenie modelu výrobnej linky s pomocou PLC
May 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Matúš Pavelek
Riadenie modelu výrobnej linky s pomocou PLC
May 2015Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristián Pinke
Návrh a implementácia Merge Replication
May 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Plášek
Úprava modelu pružného výrobného systému v C026 a návrh riadenia modelu v RSLogix500
May 2007Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Rau
Riadenie autonómnych dopravných systémov s využitím PLC
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Rau
Riadenie autonómnych dopravných systémov s využitím PLC
May 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sedmák
Programovacie jazyky PLC Simatic S7
May 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Šašura
Riadenie modelu s krokovými motormi SIMOSTEP
May 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Šimko
Development of a Hot Cell control system
May 2019Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marián Štilec
Sieťové riadenie pomocou PLC
January 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Šuran
Vývoj aplikácie pre komunikáciu s PLC pre OS Android
May 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Trubač
Riadenie modelu pomocou PLC Simatic a pohonov Simostep
May 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Uchaľ
Užívateľské prostredie na špecifikáciu, riadenie a simuláciu výrobných dopravných systémov
May 2007Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Vydra
Správa alarmov a diagnostika porúch v riadiacom systéme s PLC Simatic S7
May 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Vydra
Správa alarmov a diagnostika porúch v riadiacom systéme s PLC Simatic S7
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress