Oct 23, 2020   10:39 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lívia Izsák
Identification number: 50109
University e-mail: livia.izsak [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
Publications
     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesis
IdentificationDetails
Cyklotrimerizácie tiofénových a pyrolových ketónov pre prípravu nových foto- a elektroaktívnych amorfných molekulárnych materiálov a tenkovrstvových solárnych článkov
FCFT B-CHMCH den [term 6, year 3]
Príprava a štúdium nových konjugovaných 1,3,5-tris-heteroarylbenzénových derivátov využiteľných v opto-elektronike
FCFT I-oTCHEM-OCH den [term 4, year 2]