Sep 27, 2020   1:49 p.m. Cyprián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Muškát, PhD.
Identification number: 5022
University e-mail: peter.muskat [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Publications     Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Bartoš
Zdroj tepla pre zabezpečenie tepelnej pohody v rodinnom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie
June 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Danko
Zvyšovanie účinnosti klasických kotlov.
June 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ivan Debnár
Meranie účinnosti kotlov malých výkonov priamou a nepriamou metódou
June 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šimon Ďurišin
Využitie obnoviteľných zdrojov energie.
June 2015
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Goda
Návrh experimentálneho zariadenia na výrobu pary malých výkonov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
June 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Grausová
Návrh a porovnanie vykurovacích systémov a zdrojov tepla pre zabezpečenie tepelnej pohody v rodinnom dome
May 2017Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Hanušovský
Návrh odovzdávacej stanice tepla pre polyfunkčný objekt v centre mesta
June 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Hrdina
Návrh zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy teplej vody pre sídlisko
June 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Hricik
Experimentálne zariadenie na meranie účinnosti kotlov malých výkonov
June 2013
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Hronec
Návrh experimentálneho zariadenia na výrobu pary malých výkonov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
May 2017Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Tomáš Jalšovský
Rekonštrukcia experimentálneho zariadenia na meranie charakteristiky čerpadla
June 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Kalus
Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody pre rodinný dom
June 2014
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Branislav Kazár
Využitie kondenzačnej techniky v tepelnej energetike.
June 2013
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Kučerák
Združená výroba elektrickej energie, tepla a chladu
June 2013
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Rastislav Mihálik
Návrh zdroja tepla na spaľovanie dendromasy pre polyfunkčnú budovu
June 2016
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Mravík
Návrh potrubnej siete pre ÚK a prípravu TÚV
June 2013Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Púčik
Návrh potrubnej trasy pre dodávku tepla zo zdroja k spotrebiteľovi
June 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Balázs Renczés
Využitie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a prípravu teplej vody pre rodinný dom
June 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Stančíková
Návrh zdroja tepla na účely vykurovania a prípravy teplej vody pre sídlisko
May 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Svitek
Akumulácia tepla a využitie primárnych obnoviteľných zdrojov
June 2016Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Štefánik
Design of a heat source for combustion of wood biomass and heat distribuiton system for a housing estate
May 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Terek
Návrh paroplynového obehu so splyňovaním čierneho uhlia ako paliva
June 2016Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Titurusová
Vplyv zanášania teplovýmenných rúrok hlavného kondenzátora na termohydraulické ukazovatele stavu kondenzácie turbíny TG12
May 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress