Apr 7, 2020   11:02 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Arpád Kósa, PhD.
Identification number: 50249
University e-mail: arpad.kosa [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development of a virtual educational game about LEDs
Written by (author): Bc. Dominik Janecký
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Arpád Kósa, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Pohorelec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj virtuálnej edukačnej hry o LED diódach
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na návrh a vývoj virtuálnej edukačnej hry o LED diódach. Názov hry je „Planéta LED diód“, ktorá je určená na hranie vo virtuálnej realite na hernej platforme HTC-Vive. Hra bola vytvorená za pomoci herného enginu Unity. Hlavnou úlohou tejto hry je rozšíriť záujem o vedu a techniku medzi žiakmi základných škôl a priblížiť im princíp fungovania LED diód. Príbeh hry sa odohráva na planéte LED diód, ktorej hrozí zánik a je len na hráčovi aby planéte pomohol a zachránil ju. Prvá kapitola tejto práce sa venuje analýze problematiky, využitiu virtuálnej reality s dôrazom na edukáciu, ale aj možným hrozbám v budúcnosti. Ďalšia kapitola sa zaoberá špecifikáciou dostupných a použitých softvérov. Posledná kapitola je venovaná postupu riešenia, návrhu a implementácií hry. Výsledkom práce je funkčná virtuálna edukačná hra pozostavajúca zo 6 scén, z ktorých 3 slúžia na uvedenie do deja a 3 scény sú herné úrovne, ktoré musí hráč splniť. Funkčná verzia virtuálnej edukačnej hry o LED diódach bude dostupná v zoskupení hier s názvom „Impérium kremíka“.
Key words:virtuálna realita, LED diódy, edukačná hra, návrh a vývoj hry

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited