Oct 19, 2019   0:17 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Arpád Kósa, PhD.
Identification number: 50249
University e-mail: arpad.kosa [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains all information available to the publication.

STUCHLÍKOVÁ, Ľ. -- BENKO, P. -- CHYMO, F. -- DROBNÝ, J. -- KÓSA, A. -- HRBÁČEK, J. Miesto edukačných hier v technickom vzdelávaní. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019, ISBN 978-80-7582-097-6.

Original name: Miesto edukačných hier v technickom vzdelávaní
English name:
Written by (author): prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (35%)
Ing. Peter Benko, PhD. (15%)
Ing. Filip Chymo (15%)
Ing. Jakub Drobný (15%)
Ing. Arpád Kósa, PhD. (15%)
Jiří Hrbáček (5%)
Department: Institute of Electronics and Phototonics
Kind of publication: contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
Collection: Matematika, informační technologie a aplikované vědy
Subtitle:
Starting page:
Up to page:
Number of pages:
Original language: Slovak
Publication category: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Scientific field:
Year of submission: 2019
Year of transmission: 2019
 
Entry made by: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Last change: 07/13/2019 22:21 (Data import from library)


Source specification:

Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2019. ISBN 978-80-7582-097-6.

Original name: Matematika, informační technologie a aplikované vědy
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-7582-097-6
Publisher: Univerzita obrany
Place of publishing: Brno
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
Number of pages:
Type of scope:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
Last change: 07/13/2019 22:21 (Data import from library)