23. 1. 2020  1:00 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Arpád Kósa, PhD.
Identifikačné číslo: 50249
Univerzitný e-mail: arpad.kosa [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Parametre porúch v polovodičových štruktúrach
Autor: Ing. Arpád Kósa, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Parametre porúch v polovodičových štruktúrach
Abstrakt:Práca sa zaoberá analýzou princípu metódy Fourierovej spektroskopie hlbokých energetických hladín a skúmaním emisno-záchytných procesov v zakázanom pásme polovodičových štruktúr. V rámci praktickej časti, na základe rôznych teoretických metód boli navrhnuté a realizované viaceré softvérové riešenia na lepšie pochopenie a znázornenie výpočtu hlavných parametrov defektov predloženej vzorky 4H-SiC pred a po neutrónovom bombardovaní. Hlavná pozornosť bola venovaná dvom metódam - priamej analytickej "Single level" evaluácii a teplotnej simulácii nameraných spektier Na základe výsledkov analýz a softvérových riešení boli vyhodnotené analytické prístupy a presnosti jednotlivých metód.
Kľúčové slová:Fourierová spektroskopia, priama evaluácia, emisno-záchytné procesy, teplotná simulácia, karbid kremíka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene