27. 6. 2019  4:32 Ladislav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Matulová, PhD.
Identifikační číslo: 50437
Univerzitní e-mail: qmatulovak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Stáže     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Katarína Matulová, PhD.
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.
Oponent:Ing. Ľubomír Ecker
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je vypracovať projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby so zameraním na hrubú stavbu, nasadenie pracovníkov a stavebných mechanizmov a technologický predpis na vybraný stavebný proces. Podkladom na vypracovanie tohto zadania je novostavba bytového domu, ktorú som projektovala v predmete ateliérová tvorba. Projekt organizácie výstavby (POV) obsahuje technickú správu, ktorá sa zameriava na charakteristiku staveniska a stavby, technologické postupy, využitie potrebných mechanizmov a nasadenie pracovníkov. Neoddeliteľnou súčasťou POV je situácia, v ktorej sa zameriavam na riešenie staveniskových komunikácií, skladovacích priestorov, umiestnenia stavebných strojov a sociálnych zariadení. V technologickom predpise riešim problematiku vyhotovenia keramických obkladov. V závere práce prikladám výkresovú dokumentáciu a technickú správu ku konštrukčnej časti riešeného bytového domu.
Klíčová slova:bakalárska práca, projekt organizácie výstavby, bytový dom

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
autorské práva.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně