26. 6. 2019  15:51 Adriána
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Katarína Matulová, PhD.
Identifikační číslo: 50437
Univerzitní e-mail: qmatulovak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Stáže     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Samonivelačné cementové potery
Autor: Ing. Katarína Matulová, PhD.
Pracoviště: Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Oponent:Ing. Martin Šuster
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Samonivelačné cementové potery
Abstrakt:Potery sú veľmi rozšírenými konštrukciami, ktoré tvoria pevnú vyrovnávaciu vrstvu nosnej základovej alebo stropnej dosky a vytvárajú zároveň podklad pre ďalšie vrstvy podlahy. Vyskytujú sa takmer na každej stavbe a existujú rôzne formy ich spracovania. Problémom cementových poterov, ako všetkých cementom spájaných kompozitov, môže byť veľké zmrašťovanie a následná tvorba trhlín, ktoré majú negatívny vplyv na životnosť podlahy. Práca sa zaoberá možnosťou ovplyvnenia zmrašťovania samonivelačných cementových poterov prímesami. V práci sú použité dve prímesi ovplyvňujúce objemové zmeny cementových kompozitov a to rozpínavý cement Denka CSA a energosadrovec. Pri riešení práce sa nahrádzala časť cementu referenčnej vzorky v množstve 5 %, 10 % a 15 % uvedenými prímesami. Okrem zmrašťovania sa sledovali aj iné vlastnosti samonivelačných cementových poterov a to konzistencia, objemová hmotnosť a zmena konzistencie s časom odležania čerstvých poterov a objemová hmotnosť a pevnosť v tlaku zatvrdnutých cementových poterov. Výsledky preukázali pozitívny vplyv rozpínavého cementu Denka na ovplyvňovanie zmrašťovania samonivelačných cementových poterov pri 5, 10 aj 15 % náhrade cementu bez zhoršenia spracovateľnosti, pričom sa dosiahli taktiež výborné začiatočné aj dlhodobé pevnosti. Pri použití prímesi energosadrovca sa výraznejší dopad prejavil pri najnižšej 5 % náhrade, kde sa výrazne znížilo zmrašťovanie a rovnako pevnosti boli na veľmi dobrej úrovni. Z dosiahnutých výsledkov možno konštatovať že, pri použitím týchto prímesí by bolo možné realizovať poterové konštrukcie aj v nepriaznivejších podmienkach (najmä v letnom období, kedy je zmrašťovanie najvýraznejšie vplyvom nadmerného odparovania vody z poteru) bez porúch, skrátiť technologické prestávky a realizovať väčšie celky bez dilatácií a trhlín, z čoho vyplýva rýchlejšia a kvalitnejšia výstavba.
Klíčová slova:poter, samonivelačný, zmrašťovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně