20. 7. 2019  0:43 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ivan Stankoci, PhD.
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA) - ukončené

Absolvent     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Hodnotenie kvality akvatického habitatu v urbanizovanom priestore
Autor: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Oponent 1:Ing. Andrej Stančík, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Peter Halaj, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie kvality akvatického habitatu v urbanizovanom priestore
Abstrakt:Ekologický stav riek je ovplyvnený mnohými faktormi, z ktorých najdôležitejšími sú fauna a flóra, ktorá býva najviac ovplyvnená v letnom období pri minimálnych prietokov. V rokoch 2009, 2011 a 2012 bol realizovaný výskum zameraný na hodnotenie hydroekologickej kvality reprezentačných úsekov riek Chotina, Bebrava a Nitrica, ktoré reprezentujú typické podhorské toky. Základným cieľom tejto práce bolo z výsledkov hodnotenia kvality akvatického habitatu toku v urbánnom a prírodnom prostredí určiť charakteristiky mikrohabitatu, ktorý tvorí optimálne prostredie akvatickej oblasti aj v období minimálnych prietokov. Okrem zovšeobecnených charakteristík bioindikácie, ktorú reprezentujú vhodnostné krivky bola vyhodnotená štruktúra charakteristických habitatov a ich optimálne zastúpenie, ktoré vyplýva zo štruktúry kvalitného prírodného prostredia tokov. Na modelovanie kvality habitatu bol využitý model RHABSIM (River Habitat Simulation System). Získané výsledky môžu byť využité pre revitalizačné projekty. V práci je uvedený konkrétny príklad štúdie revitalizácie úseku rieky Bebrava v centre obce Timoradza.
Kľúčové slová:RHABSIM, vážená využiteľná plocha (VVP), kvalita habitatu, brehová vegetácia, IFIM, rybie úkryty, vhodnostné krivky, QBR, bioindikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene