Oct 24, 2020   7:51 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Milan Unger, PhD.
Identification number: 5057
University e-mail: qunger [at] stuba.sk
 

     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Image information transfer strategies in interactive radiological applications
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Milan Unger, PhD.
Opponent:
RNDr. Martin Madaras, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stratégie prenosu obrazovej informácie v interaktívnych rádiologických aplikáciách
Summary:
Zobrazovanie medicínskych volumetrických dát v rádiológii predstavuje špecifický problém pri spracovaní a zobrazovaní obrazov. V tejto diplomovej práci sa budeme venovať stratégiám prenosu obrazovej informácie v interaktívnych rádiologických aplikáciách, za účelom zabezpečenia efektívnej interakcie používateľa s aplikáciou. V rámci tejto práce vyvinieme aplikáciu, na ktorej budeme môcť odskúšať a porovnať rôzne stratégie pre prenos obrazovej informácie medzi klientom a serverom a nájsť tú optimálnu. V práci opisujeme viaceré stratégie prenosu a zobrazovania dát, ktoré by mohli byť použité v aplikácii, ktorá bude vyvinutá v rámci diplomovej práce. Opisujeme tu i relevantné návrhové vzory, ktoré by mohli byť využité pri~vývoji aplikácie. V práci sú opísané niektoré existujúce riešenia, vrátane najmodernejších vedeckých výskumov v oblasti. Na základe úvahy z analýzy súčasných riešení bližšie definujeme problém, na ktorý sa v práci zameriame, a predkladáme riešenie tohto problému, ako aj návrh webovej aplikácie, kde toto riešenie uplatníme. Ďalej opisujeme rozhodnutia a výzvy, ktorým sme museli pri návrhu a vývoji čeliť, predstavujeme finálnu stratégiu, ktorú sme implementovali, uvádzame dosiahnuté výsledky a porovnávame naše riešenie s existujúcimi riešeniami. Okrem zhodnotenia je na záver spomenutý prínos práce, ako aj návrhy na vylepšenie do budúcnosti.
Key words:stratégie prenosu, medicínske dáta, rádiologická aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited