21. 10. 2020  16:23 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.
Identifikačné číslo: 5058
Univerzitný e-mail: yakoub.meziani [at] stuba.sk
 

     Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vzťah nových technológií a architektúry energetických stavieb\\(kogeneračné výrobne)
Autor:
Pracovisko:
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD)
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
francúzsky jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk        francúzsky jazyk

Názov práce:
Liens entre les nouvelles Technologies et l´architecture des stations de production d´énergie (centrales de cogénération)
Abstrakt:
L'objet de la these consiste a analyser des centrales thermiques de cogénération comme un type spécifique d'édifices de l'industrie énergétique ; dans lesquels, par la combustion du gaz naturel ou du biogaz, on produit de l'énergie thermique et électrique. La recherche est axée sur les déploiements typologiques et architecturaux, ainsi que des liens mutuels entre le Process et l'architecture. La these est orientée sur une partie de la cogénération qui se réduit sur l'architecture des centrales avec une combustion directe du gaz naturel, respectivement du biogaz. L'objectif de la these consiste a analyser et de systématiser les notions acquises au niveau des exemples choisis, la catégorisation des centrales de cogénération, caractérisation de l'architecture des centrales de cogénération et de leurs liens avec le Process et les exigences spatiales du hall de machineries. Les résultats obtenus dans ce domaine, sont la synthese de notions générales avec un complément des spécificités des centrales de cogénération par rapport a l'aspect typologique et du Process. Le point d'intéret de cette étude est l'appropriation des résultats au niveau de la théorie et de l'expérience professionnelle.
Kľúčové slová:
Architecture, Centrale énergétique, Cogénération, Structure, Biogaz, Capacité de production

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene