22. 1. 2020  23:27 Zora
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT) - přerušeno

Absolvent     Výuka     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Produkcia oxidoredukčných enzýmov a ich aplikácia pri regenerácii kofaktorov
Autor: Ing. Zuzana Rosenbergová
Pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Molnár
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Produkcia oxidoredukčných enzýmov a ich aplikácia pri regenerácii kofaktorov
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na enzymatickú regeneráciu kofaktorov nikotínamidadeníndinukleotidu (NAD+) a nikotínamidadeníndinukleotidfosfátu (NADP+) prostredníctvom enzýmu glukózadehydrogenáza. Glukózadehydrogenáza je enzým zo skupiny oxidoreduktáz katalyzujúci premenu D-glukózy na D-glukóno-1,5-laktón s využitím NAD(P)+ ako kofaktora, ktorý je pri reakcii redukovaný a môže byť využitý ako kofaktor pre iný enzým. Experimentálna časť tejto práce bola zameraná na produkciu enzýmu glukózadehydrogenáza v rekombinantnej baktérii Escherichia coli, purifikáciu enzýmu afinitnou chromatografiou (FPLC) a jeho charakterizáciu. Bola porovnávaná afinita ku NAD+ a NADP+ a boli stanovené pH profily, teplotné profily a kinetické parametre izolovanej glukózadehydrogenázy.
Klíčová slova:glukózadehydrogenáza, regenerácia kofaktorov, NAD(P)+, Escherichia coli

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně