26. 1. 2020  2:52 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT) - prerušené

Absolvent     Výučba     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Produkcia oxidoredukčných enzýmov a ich aplikácia pri regenerácii kofaktorov
Autor: Ing. Zuzana Rosenbergová
Pracovisko: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Molnár
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Produkcia oxidoredukčných enzýmov a ich aplikácia pri regenerácii kofaktorov
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na enzymatickú regeneráciu kofaktorov nikotínamidadeníndinukleotidu (NAD+) a nikotínamidadeníndinukleotidfosfátu (NADP+) prostredníctvom enzýmu glukózadehydrogenáza. Glukózadehydrogenáza je enzým zo skupiny oxidoreduktáz katalyzujúci premenu D-glukózy na D-glukóno-1,5-laktón s využitím NAD(P)+ ako kofaktora, ktorý je pri reakcii redukovaný a môže byť využitý ako kofaktor pre iný enzým. Experimentálna časť tejto práce bola zameraná na produkciu enzýmu glukózadehydrogenáza v rekombinantnej baktérii Escherichia coli, purifikáciu enzýmu afinitnou chromatografiou (FPLC) a jeho charakterizáciu. Bola porovnávaná afinita ku NAD+ a NADP+ a boli stanovené pH profily, teplotné profily a kinetické parametre izolovanej glukózadehydrogenázy.
Kľúčové slová:glukózadehydrogenáza, regenerácia kofaktorov, NAD(P)+, Escherichia coli

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene