Dec 15, 2019   2:52 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT) - interrupted

Graduate     Lesson     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Recombinant Enzymes Production Using Pichia Pastoris
Written by (author): Ing. Nikola Homolová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava rekombinantných enzýmov pomocou Pichia pastoris
Summary:Táto bakalárska práca bola zameraná na produkciu enzýmu mangánperoxidáza pomocou rekombinantnej kvasinky Pichia pastoris. Mangánperoxidáza je extracelulárny enzým produkovaný expresným systémom tejto rekombinantnej kvasinky pod kontrolou silného promótora AOX1 (alkoholoxidáza). Tento enzým patrí medzi peroxidázy, ktoré degradujú lignín prítomný v dreve a pôde, pričom na jeho degradáciu sa vyžaduje prítomnosť Mn2+ iónov, ktoré sú oxidované na Mn3+ ióny degradujúce fenolové štruktúry lignínu. Mangánperoxidáza je enzým, ktorý vyžaduje ako prostetickú skupinu molekulu hému. Keďže kvasinka Pichia pastoris si ju nedokáže sama nasyntetizovať, v tejto bakalárskej práci boli optimalizované rôzne prídavky hému vo forme hemínu na zvýšenie aktivity mangánperoxidázy. Práca bola zameraná na optimalizáciu prídavkov hemínu o rôznej koncentrácii a na optimalizáciu formy prídavku.
Key words:hemín, rekombinantné enzýmy, Pichia pastoris, mangánperoxidáza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited