Dec 14, 2019   1:15 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT) - interrupted

Graduate     Lesson     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:New Trends in Redox Biocatalysis
Written by (author): Ing. Lenka Hudecová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Molnár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové trendy v redoxnej biokatalýze
Summary:Témou predloženej bakalárskej práce sú nové trendy v redoxnej biokatalýze. Oxidoredukčné enzýmy patria medzi najvýznamnejšie enzýmy v biokatalýze. Väčšina z nich pre svoju činnosť vyžaduje prítomnosť kofaktorov, najmä nikotínamidové koenzýmy, ktoré nie sú trvalo pripojené na enzým a teda je potrebné ich pridávať do reakčnej zmesi. Nevýhodou je ich vysoká cena, ktorá častokrát presahuje celkové výrobné náklady. V dôsledku toho sa hľadajú rôzne alternatívy ich regenerácie. Z hľadiska účinnosti, vysokej selektivity a ceny túto možnosť predstavujú enzymatické metódy. V posledných rokoch sa efektívnou možnosťou preukázala náhrada natívnych nikotínamidových kofaktorov ich syntetickými analógmi. Medzi najznámejšie oxidoredukčné enzýmy využívané na regeneráciu kofaktorov patrí formátdehydrogenáza. V experimentálnej časti tejto práce bola formátdehydrogenáza exprimovaná v bunkách Escherichia coli. Následne bola izolovaná pomocou afinitnej chromatografie a bola testovaná jej afinita voči niktotínamidadeníndinukloetidu NAD+ a nikotínamidadeníndinukletotidfosfátu NADP+. Na záver bola testovaná afinita voči 5 syntetickým kofaktorom.
Key words:oxidoredukčné enzýmy, formátdehydrogenáza, nikotínamidové kofaktory, syntetické kofaktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited