Dec 15, 2019   10:53 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT) - interrupted

Graduate     Lesson     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biocatalysis With Recombinant Decarboxylases
Written by (author): Bc. Tamara Kyzeková
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Ďurčanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Biokatalýza s rekombinantnými dekarboxylázami
Summary:Táto bakalárska práca bola zameraná na produkciu a skúmanie jablčno-mliečneho enzýmu. Bol exprimovaný v baktérii Eshcerichia coli BL21 (DE3), do ktorej bol vložený plazmid pET28b nesúci gén kódujúci jablčno-mliečny enzým (jme; EC 4.1.1.101). Enzým patrí do skupiny dekarboxyláz a je schopný degradovať kyselinu jablčnú za vzniku kyseliny mliečnej. Pre svoju aktivitu potrebuje nikotínamidadeníndinukleotid (NAD+) a mangánaté ióny ako kofaktor. Predpokladá sa, že jablčno-mliečny enzým má NAD+ trvalo naviazaný a mohol by nahradiť jablčno-mliečnu fermentáciu vo víne. Preto má potenciál využitia vo vinárskom priemysle. V tejto bakalárskej práci boli optimalizované vhodné reakčné podmienky s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu aktivitu jablčno-mliečneho enzýmu. Taktiež boli skúmané dlhodobé podmienky skladovania.
Key words:kyselina jablčná , jablčno-mliečny enzým, dekarboxylázy, Escherichia coli

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited