Dec 14, 2019   2:51 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT) - interrupted

Graduate     Lesson     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Microbial Preparation of Sweeteners
Written by (author): Bc. Oliver Malý
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Molnár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiologická príprava sladidiel
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na rekombinantne produkované nízkokalorické proteínové sladidlá, ktoré predstavujú potenciálnu náhradu súčasných syntetických sladidiel. V súčasnosti je produkcia týchto sladidiel viazaná výlučne na extrakciu z prírodných rastlinných zdrojov. Rekombinantná produkcia preto predstavuje ekonomicky, ale aj ekologicky prijateľnú alternatívu. V rámci tejto práce bol na produkciu rekombinantných sladidiel zvolený expresný systém Pichie pastoris. Rekombinantný proteín brazeín bol produkovaný pomocou špeciálne upraveného kmeňa P. pastoris. Ďalej boli optimalizované produkčné médiá na produkciu brazeínu a výsledky boli porovnané s bežne dostupným kmeňom P. pastoris.
Key words:prírodné sladidlá, proteínové sladidlá, brazeín, Pichia pastoris

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited