Dec 14, 2019   6:49 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Biotechnology (FCFT) - interrupted

Graduate     Lesson     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Eukaryotic Expression Systems for Recombinant Proteins Production
Written by (author): Ing. Zuzana Rosenbergová
Department: Institute of Biotechnology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Eukaryotické expresné systémy na produkciu rekombinantných proteínov
Summary:Diplomová práca bola zameraná na produkciu nového enzýmu nešpecifická peroxygenáza z vláknitej huby Fusarium oxysporum v metylotrofnej kvasinke Pichia pastoris. Tento expresný systém predstavuje systém umožňujúci sekréciu produkovaného proteínu do média a vykonávanie posttranslačných modifikácií bez nadmernej glykozylácie proteínu. Nešpecifická peroxygenáza sa stala atraktívnym enzýmom vďaka schopnosti selektívneho zabudovania molekuly kyslíka do širokého spektra substrátov, čím sa z málo reaktívnych zlúčenín stávajú zaujímavé a lacné intermediáty pre výrobu látok s vysokou pridanou hodnotou. V práci boli úspešne pripravené kmene P. pastoris nesúce gén pre nešpecifickú peroxygenázu, ktorá bola exprimovaná pod kontrolou konštitutívneho pGAP (promótor glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenázy) a indukovateľného pAOX (prómotor alkohol oxidázy) promótora. Bol optimalizovaný spôsob produkcie peroxygenázy v 3 dm3 fermentore a spektrofotometrický spôsob stanovenia aktivity peroxygenázy. Použitím známej peroxygenázy z Agrocybe aegerita boli overené biotransformácie modelových substrátov ako dôkaz aplikačného potenciálu peroxygenázy.
Key words:nešpecifická peroxygenáza, Pichia pastoris, hemín, fermentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited