23. 1. 2020  15:57 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT) - přerušeno

Absolvent     Výuka     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov
Autor: Ing. Nikola Homolová
Pracoviště: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Ježíková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov
Abstrakt:Diplomová práca bola zameraná na produkciu diaminooxidázy pomocou metylotrofnej kvasinky Pichia pastoris. Tento enzým patrí medzi aminooxidázy a katalyzuje oxidáciu primárnych amínov za tvorby príslušných aldehydov, amoniaku a peroxidu vodíka. Diaminooxidáza sa vyskytuje v bunkách rôznych organizmov vrátane ľudského, kde jej hlavná funkcia spočíva v odbúravaní histamínu, ktorého nadbytok spôsobuje vážne komplikácie. Jej využitie má potenciál v oblasti terapie, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. V diplomovej práci bol úspešne klonovaný gén kódujúci diaminooxidázu do kmeňov P. pastoris s rôznym fenotypom pod kontrolou silného, metanolom indukovateľného AOX1 promótoru. Fermentačnou prípravou bola porovnaná produktivita u jednotlivých kmeňov. Produkovaná diaminooxidáza bola charakterizovaná stanovením optimálnych podmienok, kinetických parametrov a sledovaním vplyvu rôznych prídavkov na aktivitu enzýmu. Taktiež bolo určené optimálne skladovanie diaminooxidázy s cieľom zabezpečenia jej dlhodobej stability.
Klíčová slova:rekombinantné enzýmy, Pichia pastoris, fermentácia, diaminooxidáza, histamín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně