17. 1. 2020  13:35 Nataša
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kristína Markošová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT) - prerušené

Absolvent     Výučba     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov
Autor: Ing. Nikola Homolová
Pracovisko: Ústav biotechnológie (FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Kristína Markošová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Ježíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Produkcia priemyselne zaujímavých enzýmov
Abstrakt:Diplomová práca bola zameraná na produkciu diaminooxidázy pomocou metylotrofnej kvasinky Pichia pastoris. Tento enzým patrí medzi aminooxidázy a katalyzuje oxidáciu primárnych amínov za tvorby príslušných aldehydov, amoniaku a peroxidu vodíka. Diaminooxidáza sa vyskytuje v bunkách rôznych organizmov vrátane ľudského, kde jej hlavná funkcia spočíva v odbúravaní histamínu, ktorého nadbytok spôsobuje vážne komplikácie. Jej využitie má potenciál v oblasti terapie, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. V diplomovej práci bol úspešne klonovaný gén kódujúci diaminooxidázu do kmeňov P. pastoris s rôznym fenotypom pod kontrolou silného, metanolom indukovateľného AOX1 promótoru. Fermentačnou prípravou bola porovnaná produktivita u jednotlivých kmeňov. Produkovaná diaminooxidáza bola charakterizovaná stanovením optimálnych podmienok, kinetických parametrov a sledovaním vplyvu rôznych prídavkov na aktivitu enzýmu. Taktiež bolo určené optimálne skladovanie diaminooxidázy s cieľom zabezpečenia jej dlhodobej stability.
Kľúčové slová:rekombinantné enzýmy, Pichia pastoris, fermentácia, diaminooxidáza, histamín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene